Skoči do osrednje vsebine

Na srečanju pri predsedniku vlade konstruktivno o rešitvah glede problematike, ki jo povzročajo zveri v kmetijstvu

Zaradi vse pogostejših napadov zveri, ki povzročajo škodo na zemljiščih in pašnih živalih, sta se predsednik Vlade RS Marjan Šarec in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec danes srečala s vodstvom Sindikata kmetov Slovenije.

Sestanek je bil konstruktiven, na njem je bila podana iskrena zaveza, da je za rešitev nastalega problema potrebno skupno sodelovanje, saj je strinjanje o težavah in iskanju potrebnih rešitev na obeh straneh. Zato so se dogovorili, da se bodo v začetku septembra sestali predstavniki ministrstev za okolje in kmetijstvo, Zavoda za gozdove, Lovske zveze in Sindikata kmetov Slovenije ter dorekli potrebne spremembe sistema upravljanja z zvermi. Poleg sistemskih rešitev pa so izpostavili tudi velik pomen in aktivnost lovcev, ki izvajajo te naloge.

Po srečanju je ministrica dr. Aleksandra Pivec na novinarski konferenci predstavila sprejete sklepe. "S predstavniki sindikata kmetov smo govorili o učinkovitosti sistema za upravljanje z divjimi zvermi ter nadaljnjih usklajenih aktivnosti vseh akterjev, da se pristopi k vzpostavitvi takšnega sistema, ki bo zagotavljal učinkovito upravljanje, da v prihodnje ne bi prihajalo do takih situacij, kot  smo jim priča sedaj. Učinkovito upravljanje z zvermi bomo, v dialogu z vsemi deležniki, dorekli v začetku septembra. Sedanjo perečo situacijo pa moramo rešiti z izvedbo določil interventnega zakona. Takoj zatem moramo nadaljevati z načrtovanjem rednega upravljanja z zvermi". Vsi prisotni so se po besedah ministrice strinjali, da lahko le s skupnimi močmi in sodelovanjem dosežemo tiste spremembe, ki trenutno otežujejo postopke strokovnega upravljanja z zvermi in so pripeljalo do prevelike gostote populacije zveri na področju Slovenije, njihovega prihoda, kjer jih doslej ni bilo, sprememb v njihovem vedenju ter posledično povečanja škod.

Ob tem je dodala, da interventni zakon že daje podlago za odvzem 175 medvedov (še 25 medvedov pa so predvidene izgube iz drugih vzrokov) in 11 volkov iz narave. Ministrica je pri tem poudarila, da je treba pri določitvi sprejemljivega števila populacije zveri doseči čim širši konsenz tako okoljske kot družbene sprejemljivosti. "Na Švedskem na 22-krat večji površini živi 1000 medvedov, pri nas pa kar 1200." Ko bo na podlagi pripravljeni strokovnih podlag dosežen dogovor o sprejemljivem številu zveri, je treba to številko potrebno opredeliti v uradnih strokovnih podlagah. Sicer pa mora biti to po prepričanju ministrice konsenz vseh deležnikov v tem sistemu. "In ko bomo imeli opredeljene številke in sistem upravljanja, ki mora biti čim manj administrativno zapleten, takrat sem prepričana, da bodo vse strani zadovoljene".

Sindikat kmetov od vlade in pristojnih ministrov zahteva spremembe v sistemu upravljanja z zvermi. Predsednik sindikata Anton Medved je po sestanku ocenil, da so dosegli napredek v pogovorih, tudi v prihodnje bodo skušali poiskati skupni jezik. Predlagali so, da se vzpostavi stalna dosegljivost dežurne telefonske številke, na katero bodo kmetje lahko prijavljali škode po zvereh ter bo to omogočilo hitro ukrepanje. Poleg tega zahtevajo, da se škode, ki se dogajajo, realno ocenijo in da je v teh ocenjevalnih skupinah strokovnjak živinorejske stroke. Poleg tega si v sindikatu želijo poenostavitve interventnega zakona v smeri, da se volk obravnava tako kot medved, da se ne uveljavlja ponavljajočih škod, ki potem zavlečejo odstrel. O teh zahtevah se bodo pogovarjali na septembrskem sestanku. Od napredka v pogovorih in dejanjih pa je po Medvedovih pojasnilih odvisno, ali bodo vztrajali pri zahtevi za odstop Zajca. Glede za soboto v Gornji Radgoni napovedan protest, pa je pojasnil, da bo več znanega v sredo.

 

Iskalnik