Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za delo tudi letos poostreno nad gradbišča

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v prvi polovici leta na gradbiščih opravil že 860 inšpekcijskih pregledov, kar je za 32 % več pregledov kot v enakem obdobju lani, ko je IRSD opravil 652 pregledov. Ob tem so inšpektorji v primerjavi z istim obdobjem lani ugotovili tudi 23 % več kršitev – 1133 kršitev v letu 2019 in 924 kršitev letu 2018 – in izdali 10 % več ukrepov – 472 ukrepov v letu 2019 in 428 ukrepov v letu 2018.

Ob tem pojasnjujemo, da lahko inšpektor z enim ukrepom (na primer odločbo o prekršku, upravno odločbo,…) sankcionira več ugotovljenih kršitev. 

Inšpektorat RS za delo je že v letu 2018 na slovenskih gradbiščih opazil občutno poslabšanje razmer s področja varnosti in zdravja pri delu, poleg tega se po naših ugotovitvah povečuje število gradbišč, na katerih se gradijo zahtevni objekti, katerih gradnja traja dlje časa – tudi več let – oziroma gradbišč, na katerih se čas gradnje glede na pretekla leta podaljšuje, zato smo za leto 2019 načrtovali še večjo intenzivnost inšpekcijskih nadzorov kot v zadnjih letih.

 

Ker se razmere na slovenskih gradbiščih v prvi polovici leta niso izboljšale, bo inšpektorat v nadaljevanju leta nadzore na gradbiščih dodatno okrepil in poostril ter tudi dosledno ukrepal zoper delodajalce, odgovorne osebe delodajalcev in delavce, ki ne bodo spoštovali zahtev veljavnih predpisov.

 

Med ugotovljenimi kršitvami s področja varnost in zdravja pri delu v dejavnosti gradbeništva sicer že leta prevladujejo nepravilnosti glede varnega dela na višini, letos pa najbolj izstopajo ugotovljene nepravilnosti v zvezi z namestitvijo in urejenostjo varnostnih ograj ter urejenostjo odrov, zaskrbljujoča pa je tudi neuporaba osebne varovalne opreme.