Skoči do osrednje vsebine

Ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje besedila predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov

Ministrstvo za pravosodje je danes v ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje posredovalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki na sistemski ravni izvaja določbe dveh pravnih aktov Evropske unije iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov ter z njo povezane Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja.

  • Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov

    Dokumentacije | Ministrstvo za pravosodje

Besedilo predloga je bilo v letih 2017, 2018 oziroma nazadnje marca letos že v javni razpravi oziroma v strokovnem in medresorskem usklajevanju.

Tokratna različica prinaša nekatere pomembne novosti, med katerimi izpostavljamo zlasti doslednejšo uskladitev predloga z določbami Splošne uredbe (na način, da je manj prepisovanja in povezovanja njenih določb) in pa celovitejši prenos Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja (v novem II. delu predloga zakona).

Bistvena vsebina glede obdelav osebnih podatkov se nahaja v I. (splošne določbe, vključno s pravnimi podlagami) in v III. delu (področne ureditve, npr. videonadzor) predloga zakona. Prav tako so pomembne zakonsko določene pristojnosti nadzornega organa (7. poglavje I. dela predloga zakona) ter določbe o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov (5. poglavje I. dela predloga zakona).