Skoči do osrednje vsebine

Zaključuje se nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje ter pričenja nadgradnja železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice

Direkcija za infrastrukturo je v začetku leta 2017 pričela z nadgradnjo železniške proge Zidani Most–Celje. V letu 2018 je že bila zaključena nadgradnja železniških postaj Celje in Laško, zaključuje se nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje, pričelo pa se je tudi že z nadgradnjo zadnjega odseka med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami vključno z nadgradnjo železniške postaje Rimske Toplice. V gradnji je tudi nov most čez Savinjo.

Od julija 2018 do decembra 2018 je potekala nadgradnja levega tira, od februarja 2019 do 10.7.2019 pa nadgradnja desnega tira na železniških odsekih Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje. Zamenjanih je bilo 27,2 km tirov, 29,5 km vozne mreže, sanacije pa je bilo deležno 7 mostov, 4 podhodi, 10 podvozov, nadvoz ter 26 podpornih oz. opornih zidov, v izgradnji je tudi novo izvennivojsko križanje s podvozom v Marija Gradcu. Dela na železniški progi bodo v celoti zaključena predvidoma v mesecu septembru letošnjega leta, dela na novem podvozu v Marija Gradcu pa do konca letošnjega leta oz. v začetku 2020.

V Marija Gradcu je v teku tudi gradnja mostu čez Savinjo, ki bo razbremenil staro mestno jedro v Laškem. V okviru nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje je bil ukinjen nivojski prehod pri Pivovarni Laško, glede na neprevoznost obstoječega železniškega podhoda pri pivovarni v času poplav, pa bo zgrajen most nudil kvalitetno ter trajno prometno rešitev v Laškem. Z deli smo pričeli v začetku junija, zaključena pa bodo v drugi polovici leta 2020.

V mesecu juliju smo pričeli tudi z nadgradnjo zadnjega železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice in nadgradnjo železniške postaje Rimske Toplice. Za dela na odprti progi je od konca avgusta 2018 do januarja 2020 predvidena zapora desnega tira proge, od meseca marca do meseca julija 2020 pa zapora levega tira proge. Nadgrajenih bo 15,8 km tirov in 19,7 km vozne mreže, predvidena pa je tudi nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter sanacija obstoječih objektov. Na železniški postaji pa je zraven nadgradnje tirov predvidena še ureditev postajne zgradbe in okolice, gradnja novega perona, izvedba novega podhoda na postaji, ureditev elektro in strojnih inštalacij na območju postaje, ukinitev nivojskega prehoda ter izvedba novega podvoza. Za izvedbo del je bila podpisana pogodba v vrednosti 77,7 milijona evrov. Dela bodo zaključena v drugi polovici leta 2020.

Vzporedno z izvajanjem gradbenih del poteka tudi izvedba protihrupnih ograj na določenih odsekih ob železniški progi, predvidena je postavitev 3500 m protihrupnih ograj. Dela bodo zaključena v sredini leta 2020.

Investicija se izvaja v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.