Skoči do osrednje vsebine

Sprejem za predstavnike mladinskih organizacij ob mednarodnem dnevu mladih

12. avgusta obeležujemo mednarodni dan mladih. Ob tej priložnosti smo danes na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Uradom RS za mladino organizirali sprejem za predstavnike mladinskih organizacij. Tema letošnjega mednarodnega dneva mladih je preoblikovanje izobraževanja, s katero želijo Združeni narodi osvetliti prizadevanja, da bi izobraževanje postalo bolj vključujoče in dostopno za vse mlade, kar je tudi eden izmed 17-ih ciljev trajnostnega razvoja v sklopu Agende 2030.

Državna sekretarka Martina Vuk je v uvodnem nagovoru med drugim poudarila, da je področje mladih medresorska zadeva, saj gre za področje, ki vpliva na vse vidike življenja mladih. »Aktivnost posameznika je ključna za uspešen prehod iz otroštva v mladost, saj z aktivnostjo posamezniki drugače doživljajo svet in ga tudi spreminjajo.« Ob tem je dodala, da mladinske organizacije s svojim delovanjem spodbujajo mlade k aktivnosti in dokazujejo, kako je z aktivnostjo možno spreminjati svet. Ob tem je državna sekretarka poudarila, da so mladinske organizacije med vsemi organizacijami najbolj prostovoljske organizacije. »V mladinskih organizacijah je v primerjavi z ostalimi nevladnimi organizacijami zaposlenih najmanj ljudi.«

V svojem nagovoru se je državna sekretarka navezala tudi na letošnjo temo mednarodnega dneva mladih. Kot je dejala, je ključno, da ima vsak dostop do izobraževanja in da zagotavljamo enako kakovost izobraževanja za vse, ne glede na katero koli osebno okoliščino. »V Sloveniji smo si zadali postulat, da imamo celotno vertikalo izobraževanja brezplačno. Z letošnjim letom smo začeli tudi s procesom priprave nove bele knjige v vzgoji in izobraževanju. K odprti razpravi so povabljene tudi mladinske organizacije.«

Na sprejemu je prisotne nagovoril tudi državni sekretar dr. Jernej Štromajer, ki je med drugim poudaril, da imamo na ministrstvu vedno odprta vrata za dialog. Na izzive s katerimi se soočajo mladi, je potrebno pristopati medresorsko. Predvsem pa velja geslo: 'Nič o mladih, brez mladih,' je še poudaril.

Direktor Urada RS za mladino Tin Kampl pa je poudaril, da se z današnjim sprejemom na ministrstvu nekoliko drugače obeležuje mednarodni dan mladih, na bolj sproščen način, ki pa ima kljub temu resen in iskren namen odpirati prostor za strukturiran dialog med mladimi in mladinskimi organizacijami na eni ter odločevalci na drugi strani. Kot je poudaril, se na uradu kakor tudi na ministrstvu trudimo problematike mladih obravnavati na številnih področjih in iz vseh vidikov, ki tako ali drugače zadevajo mlado populacijo, hkrati pa želimo tudi spodbujati ostala ministrstva, da bi mlade upoštevali in kreirali ukrepe, ki jih v današnjih časih mladi nujno potrebujejo: "Le na tak način bomo lahko s skupnimi močmi in osredotočeni na prihodnost ustvarjali politike, ki mladim zagotavljajo boljše življenje. Pomembno je, da se zavedamo, da je mladinska politika del vseh ministrstev."

Direktor urada je izpostavil še pomen mladinskega dela za razvoj mladih, ki bistveno pripomore k boljši participaciji in vključenosti mladih v vse procese družbe, hkrati pa jim olajša pot osamosvajanja, kajti: "Mladinsko delo vzgaja aktivne in odgovorne državljane, ki so in bodo pomemben gradnik in graditelj družbe znanja in trajnostnega razvoja." Ob koncu nagovora je še poudaril, da moramo položaj mladih v družbi osmislit in se kot družba odločiti ter mladim omogočiti okolje, v katerem bodo prepoznani kot enakovreden del, hkrati pa se morajo tudi mladi v družbi počutiti vključene in koristne.