Skoči do osrednje vsebine

Omejitev mostu čez Krko na Brodu v Podbočju za ves promet

Promet preko lesenega mosta čez Krko v Brodu pri Podbočju, ki se nahaja na regionalni cesti R3-671, odsek 2237 Križaj–Podbočje–Šutna, bo s 13. 8. 2019 začasno omejen za ves promet.

Gre za starejši lesen most, vpisan v Register kulturne dediščine Slovenije, kar je potrebno upoštevati tudi pri vseh nadaljnjih postopkih upravljalca. Most, za katerega je pristojni inšpektor za ceste začasno odredil omejitev za ves promet, je že bil uvrščen visoko na seznam objektov za sanacijo in priprava projektne dokumentacije načrtovana.

Obvoz bo potekal kot je prikazano v skici v nadaljevanju preko Cerkelj ob Krki oziroma preko Kostanjevice na Krki.

Zemljevid z označeno zaporo ceste in potekom obvoza

Prikaz lokacije zapore in obvoza