Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved župane pozval k dialogu

Minister za javno upravo Rudi Medved se je v petek, 9. avgusta 2019, v izjavi za medije odzval na očitke nekaterih županov zahodne Slovenije v zvezi s financiranjem občin, o katerem že mesec dni teče javna razprava. Gre za sveženj ukrepov, ki se nanašajo na financiranje občin in so bili pripravljeni skupaj, v partnerskem odnosu med vlado, vsemi resorji ter predstavniki vseh treh občinskih združenj, torej predloge, ki so plod skupnega, ekipnega dela.

Odziv ministra - financiranje občin | Avtor SOJ MJU

1 / 2

Minister je v današnji izjavi najprej izrazil rahlo razočaranje nad pozivom nekaterih županov preko medijev, saj Ministrstvo za javno upravo predloge sprememb, ki nikakor niso dokončni, pripravlja v tesnem dialogu in partnerskem odnosu z vsemi resorji drugih ministrstev ter predstavniki vseh treh združenj občin, ki so enakopravne članice. Omenil je, da ni potrebe delovanja po nekem starem vzorcu, kjer bi bila država na enem in občine na drugem bregu: »Vsi smo občine in vsi smo država,« je poudaril.

Minister Medved je ob tem izpostavil nujnost dialoga ter izrazil razumevanje za težave občin: »Zavedamo se težav in izzivov podeželskih občin, zato je najbolje, da se vsa tri združenja občin poenotijo glede formule za izračun povprečnine, ki je tudi doslej nastala v dialogu« ter dodal, da država občinam nič ne jemlje. »Ponudba za spremembo formule za izračun povprečnine je prišla s strani občin, predvsem zaradi dogovora s sindikati glede zvišanja plač uslužbencem v javnem sektorju, kar je bil povod za predlagani poseg v formulo. Formula pa je kot vezna posoda, če vzameš na eni strani in premostiš na drugo, je potem nekje več in nekje manj«.

»Spremembe so zgolj in šele predlog, šele javna razprava bo pokazala, kaj je sprejemljivo za najširši krog občin in državni proračun«, je spomnil minister ter dodal, da če do širnega dogovora ne pride, Zakon o zmanjšanju stroškov občin ne bo vezan na višino povprečnine. »V nadaljevanju te razprave pričakujemo, da bodo občine ali umaknile svoj predlog ali predlagale novo usklajeno formulo, ki bo skupni predlog ter imel široko podporo,« je še izpostavil.

Delovna skupina, ki jo koordinira Ministrstvo za javno upravo, se bo ponovno sestala konec tega meseca (avgusta 2019) in takrat bo ponovno priložnost za pogovor o omenjeni problematiki.

Ministrstvo za javno upravo in vlada sta v enem letu naredila velik napredek na področju financiranja in zmanjševanja stroškov občin: po več letih je bil z občinami podpisan dogovor o višini povprečnine, ki se je v letu 2019 nekoliko povišala, nato pa je ministrstvo v skladu z dogovorom z občinami pripravilo sveženj sprememb za zmanjšanje stroškov občin, ki se nanašajo na 25 zakonov in vključujejo konkretne ukrepe, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin.  S tem bo vlada uresničila zavezo, ki jo je dala občinam lani novembra ob podpisu Dogovora o višini povprečnine za leto 2019. Gre za prvi primer sistematičnega pregleda zakonodaje, ki ureja naloge in pristojnosti občin, od reforme lokalne samouprave 1994, saj je vladna skupina obravnavala kar tretjino vseh zakonov, ki določajo pristojnosti občin.  Delovna skupina bo hkrati obravnavala učinke dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin.

Celotna izjava ministra je dosegljiva FB strani MJU

Spomnimo: Župani enajstih občin zahodne Slovenije so se v četrtek, 8. avgusta 2019, zbrali na srečanju v Tolminu, kjer so razpravljali glede predvidenih sprememb Zakona o financiranju občin ter izpostavili, da želijo v novi formuli za izračun povprečne dati večji pomen cestam in površini posamične občine.

Župani občin Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin so predlagali, da naj vlada skozi povprečnino v luči dobrih gospodarskih razmer vsem občinam poveča financiranje za izvajanje njihovih nalog.