Skoči do osrednje vsebine

Vlada je sprejela sklep o vpoklicu pomožnih policistov

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, pomožni policisti za opravljanje nalog policije vpokličejo do 31. decembra 2019.

Na zunanji kopenski schengenski meji se povečujejo ilegalne migracije, kadrovska zasedenost slovenske policije je povprečno 70-odstotna, letni dopusti pa število policistov na policijskih postajah še dodatno zmanjšajo. Stanje prometne varnosti glede smrtnih žrtev udeležencev se je v primerjavi z lanskim letom poslabšalo in to je mogoče izboljšati samo z dolgoročnimi ukrepi in večjo prisotnostjo policistov na kritičnih točkah. Prav tako policija jeseni načrtuje varovanje večjih in zahtevnejših varnostnih dogodkov, med katerimi sta tudi Zasedanje vojaškega odbora zveze NATO in akcija VIP Forum 2019.

Pričakujemo, da se bo obvladovanje varnostnih izzivov tudi v nadaljevanju leta stopnjevalo, večji pa bo tudi obseg nalog na različnih področjih dela policije, zato je vlada sprejela sklep, s katerim se lahko preseže zakonsko določeno omejitev vpoklica pomožnih policistov 30 dni.