Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana - Vlada je na današnji dopisni seji obravnavala in sprejela dve uredbi s področja MKGP.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba prinaša spremembe pri merilih za ocenjevanje vlog. Ker se obdobje izvajanja PRP 2014-2020 izteka in ker je zadnji rok za izplačilo sredstev 31. 12. 2023, se v Uredbi ustrezno ureja obveznost vodenja knjigovodstva in ukinja možnost podaljševanja obdobja izvajanja poslovnega načrta. Uredba prav tako določa, da prehajamo na izključno elektronsko vlogo. Ostale spremembe so predvsem tehnične narave, njihov cilj je povečati jasnost in skladnost besedila uredbe. Glede na spremembe v uredbi ustrezno spreminjamo tudi katalog kršitev in sankcij.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju.

Sprememba uredbe spreminja in dopolnjuje določbe, ki se nanašajo na podporo za prestrukturiranje vinogradov in v manjši meri na podporo za promocijo vina. Večina predlaganih sprememb je tehnične narave in izhajajo iz ugotovitev revizije GD AGRI v sklopu Potrditve skladnosti, ki je potekala junija 2018.

Med glavne spremembe spada znižanje vstopnega praga za uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradov. Do podpore bodo upravičeni vinogradniki, ki obdelujejo minimalno 0,5 ha vinogradov (kar ustreza povprečni velikosti vinogradniške kmetije v Sloveniji), na območjih, kjer je pridelava zelo razdrobljena, pa znaša ta meja 0,3 ha. 

Z uredbo se spreminja tudi način vlaganja vloge za podporo in sicer se bo z letom 2020 vloga vlagala v elektronski obliki preko vstopnega spletnega mesta Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Iskalnik