Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo v zvezi z očitki o domnevno neprimernih razmerah za bivanje v ljubljanskem Azilnem domu

Na Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov želimo razjasniti okoliščine očitkov posameznih prosilcev za mednarodno zaščito o domnevno slabih bivanjskih razmerah v ljubljanskem Azilnem domu, ki naj bi vodile celo do spora s fizičnim obračunom med do pretepa med prosilci za mednarodno zaščito ter varnostniki in policijo, kar pa ne drži.

Do pretepa ni prišlo

Najprej naj poudarimo, da pred dvema tednoma ni prišlo do pretepa med prosilci za mednarodno zaščito ter varnostniki in policijo, ki naj bi posredovala v Azilnem domu Ljubljana.

Dogajanje s prosilcem za mednarodno zaščito, ki prihaja iz Libije, se je pričelo 24. 7. 2019 v večernih urah, ko je zahteval terapijo, ki jo prejema, saj po njegovem mnenju količina zdravil ni bila  ustrezna. Ob tem se je neprimerno vedel in postal nasilen, zato je bila poklicana policija in reševalci, ki so prosilca tudi odpeljali. Pri dogodku so bili ves čas prisotni tudi predstavniki socialne službe ter nevladne organizacije.  Prosilec se je v jutranjih urah vrnil v azilni dom. 25. 7. 2019 je okoli 5. ure zjutraj prišel do recepcije, se ulegel na tla in povedal, da ne more spati.  Pri sebi je imel brisačo, v njej pa nož. Varnostna služba mu je v skladu z Uredbo o hišnem redu nož odvzela, zato se je pričel razburjati in neprimerno ter nasilno vesti. Ponovno je bila klicana policija, ki je prosilca odpeljala in skladno s svojimi pristojnosti z njim opravila postopek.

Dobro sodelovanje z varnostniki v domu

Sodelovanje azilnega doma z varnostno službo je dobro in poteka po dogovorjenem režimu. Vsak dan sproti jih tudi obveščamo o posebnostih v zvezi z razmerami v azilnem domu.

Zavedamo se travmatičnih okoliščin, s katerimi so se soočali prosilci na svojih poteh

V azilnem domu so nastanjene osebe, ki svojo matično državo zapustijo zaradi različnih oblik preganjanja.  Zaradi travmatičnih dogodkov, ki so jih doživeli, imajo različne, tudi psihične težave. Socialni delavci poskušajo s psihosocialnimi razgovori in z vključitvijo osebe v psihiatrično obravnavo take in podobne dogodke preprečiti. Se pa kljub temu kdaj zgodijo, vendar jih na letni ravni ni veliko.

V skladu s 86. členom Zakona o mednarodni zaščiti je prosilcem za mednarodno zaščito omogočeno nujno zdravljenje, ranljivim osebam s posebnimi potrebami, izjemoma pa tudi drugim prosilcem, pa še dodaten obseg zdravstvenih storitev, vključno s psihoterapevtsko pomočjo. Dodaten obseg zdravstvenih storitev odobri in določi posebna komisija. Mladoletni prosilci in prosilci, ki so mladoletniki brez spremstva, so upravičeni do zdravstvenega varstva v enakem obsegu kot otroci, ki so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani. V enakem obsegu so do zdravstvenega varstva upravičeni tudi šolajoči otroci po 18. letu starosti in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

V 14. členu Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito je določeno, da je prosilcem za mednarodno zaščito zagotovljena pravica do prehrane, ki obsega tri obroke dnevno. Otroci stari do 15 let, ki bivajo v azilnem domu imajo pravico do dopoldanske in popoldanske malice. Prosilcem s posebnimi zdravstvenimi ali drugimi potrebami, ki jih dokaže z zdravniškim ali drugim ustreznim potrdilom, urad zagotovi ustrezno prehrano. Prosilcu je v skladu z možnostmi zagotovljena prehrana, ki upošteva njegove posebne prehranjevalne navade. Vsebina jedilnikov se usklajuje mesečno. Prosilcem so tako, poleg običajnih obrokov na voljo tudi dietni in vegetarijanski obroki.

V azilnem domu je bilo 5. 8. 2019 nastanjenih 167 prosilcev (kapaciteta je 203 osebe), v izpostavi azilnega doma na Kotnikovi 74 (kapaciteta je 80 oseb), v izpostavi v Logatcu pa 22 (kapaciteta je 108 oseb). Izven azilnega doma in izpostav pa se nahaja 50 oseb. Na območju Republike Slovenije se tako nahaja 313 oseb.

Preverjamo okoliščine posameznih očitkov prosilcev za mednarodno zaščito

Glede prijave suma koruptivnega dejanja varnostnikov s strani prosilca za mednarodno zaščito v.d. direktorici Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov pojasnjujemo, da je omenjeni prosilec v mesecu juniju letos v psihosocialnem razgovoru socialni delavki ter v.d. direktorici podal izjavo. O tem so bili obveščeni tudi organi pregona. Ljubljanski kriminalisti so na podlagi obvestila vodstva Azilnega doma, v mesecu juliju 2019 sprejeli ustno ovadbo za več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Zoper več fizičnih oseb vodijo predkazenski postopek, ki ga  vodi in usmerja pristojno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Zaradi tajnosti predkazenskega postopka več informacij ne moremo posredovati.