Skoči do osrednje vsebine

Poziv za posredovanje predlogov za imenovanje članov v Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Ljubljana, 5. 8. 2019 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva zainteresirano javnost za posredovanje predlogov za imenovanje članov v Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Svet bo kot strokovno svetovalno telo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podajal mnenja, predloge ter pobude o strateških vsebinah trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Zainteresirana javnost, institucije, nevladne organizacije, posamezniki, ipd. lahko pošljejo predloge članov - strokovnjakov z ustreznimi referencami in kompetencami - do 20. avgusta 2019 na splošni naslov MKGP - gp.mkgp@gov.si.

Naloge Sveta, ki bo ustanovljen na podlagi 20. člena Zakona o državni upravi, bodo zlasti:

 • priprava mnenj in predlogov rešitev za ključna razvojna vprašanja kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
 • priprava mnenj in predlogov usmeritev za oblikovanje vsebin za raziskave in inovacije;
 • priprava mnenj in predlogov za izboljšanje skladnosti politike na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane z drugimi politikami;
 • priprava predlogov sistemskih rešitev na področju prenosa znanja in inovacij.

Od predlaganih članov za Svet MKGP pričakuje ustrezne reference ter kompetence s področij:

 • podnebnih sprememb, okolja in upravljanja s tveganji;
 • digitalizacije;
 • skupne kmetijske politike in drugih sektorskih politik;
 • inovacij in podjetništva;
 • optimizacije procesov,
 • agrarne ekonomike;
 • prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu;
 • znanosti, raziskav in razvoja;
 • bazičnih raziskav in analiz;
 • sodobnih pridelovalnih in predelovalnih tehnologije;
 • varne hrane;
 • verig vrednosti;
 • povezovanje in sodelovanje;
 • povezave z drugimi gospodarskimi dejavnosti;
 • trajnostnega kmetijstva,
 • trajnostnega gozdarstva,
 • gospodarjenja z naravnimi viri;
 • krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

Predlog člana naj vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, funkcija, elektronski naslov za prejemanje vabil in ostalih gradiv, ki bodo obravnavana na sestankih, ter telefonsko številko.

Izmed prejetih predlogov bo ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izbrala člane Sveta ter izdala sklep o imenovanju v Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, pri čemer se bo zasledovala uravnotežena sestava glede strokovnih področij, institucij in geografske zastopanosti.