Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zdravje uspešno pri izvajanju Resolucije ZN o ženskah, miru in varnosti

Vlada Republike Slovenije je sredi novembra 2018 sprejela Akcijski načrt za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018 (AN), kjer prvič sodeluje tudi Ministrstvo za zdravje, vključeni pa so še Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

Dvorana OZN

Cilj akcijskega načrta je prispevati k mednarodnim aktivnostim za doseganje enakosti spolov na področju miru in varnosti in z njimi povezanimi področji. Namen akcijskega načrta je tudi povezati različne vladne in nevladne deležnike, ki so pomembni za uresničevanje Agende o ženskah, miru in varnosti in vključevanje vidika spola na področja, povezana z mirom in varnostjo. Z namenom lažjega odzivanja oz. prilagajanja razmeram v mednarodni skupnosti ali v Sloveniji je obdobje akcijskega načrta omejeno na 3 leta (2018-2020).

Ministrstvo za zdravje sodeluje v AN preko izvajanja aktivnosti z dvema kazalnikoma in je pri tem zelo uspešno.

To so nastopi in izjave predstavnikov in predstavnic RS v mednarodnih forumih na različnih ravneh (v razpravah v OZN (Svetovne zdravstvene organizacije – SZO in drugih telesih OZN, EU), ki upoštevajo pomen vključevanja vidika spola na področja, povezana z mirom in varnostjo.

Preko ozaveščanja in usposabljanja zdravstvenega osebja v okviru sistema izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja o pomenu vključevanja vidika spola, prepoznavanja nasilja, vključno s spolnim nasiljem, nasilnega ekstremizma in radikalizacije ter na področju trgovine z ljudmi. Priprava gradiv za izobraževanje zdravstvenega osebja glede večjezične komunikacije z migranti – npr. izdelava slovarja (izvajalci: Zdravniška zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje).

Ministrstvo za zdravje trenutno sodeluje pri pripravi nabora adreme ljudi, ki so aktivni na področju uresničevanja Akcijskega načrta RS za izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti 2018-2020 in jih ta agenda posebej zanima ter lahko doprinesejo k razpravam.

Ministrstvo za zdravje bo še naprej sodelovalo v mednarodnih aktivnostih z vidika področja zdravja. V prihodnje se tako predvideva sodelovanje v okviru priprav Ministrstva za zunanje zadeve pri tej tematiki za Bled Strateški Forum, organizirano pa bo tudi srečanje v Državnem zboru.