Skoči do osrednje vsebine

Zaključek intervencijskih del na Mislinji, Studenčnici, Grajeni in Rogoznici

Letošnji konec junija in začetek julija nista prizanašala z dežjem in tako smo na SO Drava opravili vrsto intervencijskih del. Največje škode so bile gorvodno od sotočja z Glažuto, na dolžini ca 2,4 km. Erozijske škode so nastale tudi na odseku med sotočjem z Glažuto in naseljem Mislinjo. Na povirju Mislinje, kjer je ponekod cesto popolnoma odneslo, smo odpirali pretočnost struge, obenem pa vzpostavljali prevoznost ceste. Na Studenčnici in Grajeni na Ptuju smo morali odstranjevati podrto drevje, na Rogoznici pa material z usada, ki je deloma zasipal strugo.

Dela, ki jih je izvajal naš koncesionar DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.

S krogom so označene intervencije na pritoku Mislinje, ki je ogrožal stanovanjsko hišo, ko se je razlil mimo struge.