Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 64. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje.

Za člane so bili imenovani: Cvetko Zupančič (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), Franc Režonja (KGZS–Zavod Murska Sobota), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije), Marjan Vindiš (Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru), dr. Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), Tone Hrovat (GRM Novo mesto), Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine) in Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije).