Skoči do osrednje vsebine

Dela na železniški postaji Maribor

Nadgradnja železniške postaje Maribor poteka skladno s terminskim planom. Vidne že prve spremembe.

Na železniški postaji Maribor trenutno potekajo dela na peronski infrastrukturi, na peronu št. 2 se izvaja rekonstrukcija obstoječe nadstrešnice, v izgradnji pa je že tudi nov peron št. 3, vključno z novo nadstrešnico. Med peronoma 2 in 3 je že zgrajen nov podhod, sledi še podaljšanje le tega do Melja. Izvaja se tudi sanacija obstoječega podhoda, prestavitve in ureditve komunalno energetske infrastrukture in izvedba signalnovarnostnih naprav. V izvajanju je podporni zid pred postajo Maribor, pilotna stena za postajo Maribor v smeri Šentilja je v zaključni fazi.

Konec preteklega tedna sta bila v promet predana nadgrajena tira 3 in 4 vključno z izvedbo nove vozne mreže. V začetku tega tedna se je pričelo z naslednjo fazo del, ki zajema predvsem  izvedbo del na kretnicah ter kretniških zvezah pred postajo.

Dela se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.