Skoči do osrednje vsebine

Spremembe zakona o osebnem imenu

V Uradnem listu RS, št. 43/2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, ki je začel veljati 13. 07. 2019, razen novosti, ki se nanašajo na odpravo omejitev glede števila besed in sestave osebnega imena.

Državljan ima po novem lahko za pravni promet ime in/ali priimek, ki je sestavljen iz več besed ali nedeljivih celot, hkrati pa mu zakon ponuja možnost, da še vedno izbira med večimi besedami ali nedeljivimi celotami, če to želi (podaja izjave o izbiri osebnega imena za pravni promet). Izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet lahko podajo tudi osebe, ki imajo v matičnem registru že vpisano ime in/ali priimek, sestavljeno iz več besed oziroma nedeljivih celot, pa so bile (same ali njihovi zakoniti zastopniki) po do sedaj veljavnem zakonu za pravni promet obvezane izbrati ime in/ali priimek, ki je sestavljen iz največ dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot.1. Državljan ima po novem lahko za pravni promet ime in/ali priimek, ki je sestavljen iz več besed ali nedeljivih celot, hkrati pa mu zakon ponuja možnost, da še vedno izbira med večimi besedami ali nedeljivimi celotami, če to želi (podaja izjave o izbiri osebnega imena za pravni promet). Izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet lahko podajo tudi osebe, ki imajo v matičnem registru že vpisano ime in/ali priimek, sestavljeno iz več besed oziroma nedeljivih celot, pa so bile (same ali njihovi zakoniti zastopniki) po do sedaj veljavnem zakonu za pravni promet obvezane izbrati ime in/ali priimek, ki je sestavljen iz največ dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot.Novela zakona uvaja možnost sestave osebnega imena, ki poleg besede vključuje tudi črke kot del osebnega imena, hkrati pa za pravni promet dopušča tudi okrajšave imena in priimka ob pogoju, da imena in priimka za pravni promet ne more sestavljati zgolj črka ali okrajšava (kombinacija z besedo ali besedami).Sprememba, ki se nanaša na izbiro osebnega imena za pravni promet, bo mogoča leto dni po uveljavitvi novele zakona (13. 7. 2020).

Prošnja za spremembo osebnega imena je po novem vezana na popolno poslovno sposobnost in ne več na polnoletnost državljana.

Državljan Republike Slovenije, ki sklene zakonsko ali partnersko zvezo pred organi tuje države z državljanom te države, lahko izbrani priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze v Republiki Sloveniji uporablja na način, kot se uporablja v državi zakonca ali partnerja ob pogoju, da je v skladu z razpoložljivim naborom črk in znakov za zapis osebnega imena v Republiki Sloveniji, urejenim s Pravilnikom o izvrševanju zakona o matičnem registru.

Novela zakona podaljšuje rok za podajo izjave o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze, s katero posameznik lahko pridobi priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze, iz sedanjih 6 mesecev na 1 leto.

Novela zakona razširja zadržke za spremembo osebnega imena tako, da se kot zadržek dodaja pogojna obsodba za kaznivo dejanje za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler traja preizkusna doba. Sprememba osebnega imena v času trajanja preizkusne dobe, ki je v praksi povzročala različna tolmačenja, po novem ni mogoča. Državljan Republike Slovenije, ki ima stalno ali začasno prebivališče v tujini, je po novem v postopku spremembe osebnega imena, poleg potrdila o nekaznovanju, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki Sloveniji, dolžan predložiti tudi potrdilo o nekaznovanju pristojnega tujega organa.