Skoči do osrednje vsebine

Sestanek delovne skupine za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa

Danes se je na Direkciji RS za vode sestala delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa, ki jo vodi direktor DRSV, Tomaž Prohinar. Cilj skupine je poiskati in povezati vodne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno in stabilno vodooskrbo z vodo v Slovenski Istri in na Krasu tudi v primerih, če pride do ogroženosti in izpada katerega izmed obstoječih vodnih virov, kot se je to zgodilo v nedavnem primeru reke Rižane.

Skupina je z odobritvijo občin dogovorila, da se bo še v tem tednu sestala ožja skupina predstavnikov upravljavcev vseh treh javnih vodovodov, ki bo nato skupaj s predstavniki občin do začetka septembra preučila obstoječo dokumentacijo in pripravila predlog izhodišč in variant rešitev, ki izkazujejo dolgoročno stabilno oskrbo z vodo na tem področju in bodo v nadaljnjem postopku enakovredno primerjane. O izbrani varianti pa bodo septembra soodločali tudi župani. Sledila bo priprava razpisa za izbiro izvajalca primerjave variant, ki bo pokazala tudi stroškovne gabarite izbranih rešitev.
Na sestanek so bili vabljeni župani občin Koper, Izola, Piran, Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Sežana, Miren – Kostanjevica, Ilirska Bistrica in direktorji Javnih podjetij (JP) Rižanski vodovod Koper, Kraški vodovod Sežana in Komunala Ilirska Bistrica.
Delovna skupina je bila ustanovljena 11. julija na predlog Ministra za okolje in prostor (MOP) Simona Zajca na srečanju MOP z župani štirih Istrskih občin in JP Rižanski vodovod Koper d.o.o.. Takratno srečanje je bilo sklicano na zahtevo štirih obalnih občin z namenom, da se pospeši in zaključi že več desetletij trajajoč projekt zagotovitve dodatnega vodnega vira za Slovensko Istro.