Skoči do osrednje vsebine

Predlogi za izboljšave javnega potniškega prometa v medresorskem usklajevanju

Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko obravnavo in v sprejem na Vladi Republike Slovenije posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim se urejata področji javnega potniškega prometa in temeljnih kvalifikacij za voznike.

Na področju javnega potniškega prometa predlog novele ureja pogoje za uvedbo enotne vozovnice za zaposlene, upokojence in druge skupine potnikov, ki uporabljajo imenske vozovnice in uvaja brezplačne prevoze oziroma brezplačne prilagojene prevoze za študente invalide. V sistem subvencionirane vozovnice vključuje tudi kategorizirane športnike in določa, da so sredstva iz prodaje enotnih vozovnic namenska sredstva enotne vozovnice Proračuna Republike Slovenije. Spremembe urejajo še nekatere nujne spremembe za podeljevanje koncesij za izvajanje javnega potniškega prometa, saj poleg koncesijskih razmerij uvaja tudi možnost sklenitve prevoznih pogodb.

S tem predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša tudi Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov ter Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih.

Spremembe bistveno ne spreminjajo koncepta pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov. Dodane so nekatere izjeme za primere, v katerih ni potrebno pridobiti temeljne kvalifikacije, nekatere že obstoječe izjeme pa so jasneje opredeljene. Sprememba Direktive 2003/59/ES omogoča, da vozniki tretjih držav dokazujejo kvalifikacijo tudi, če imajo kodo 95 vpisano v potrdilo za voznike nedržavljane EU (potrdilo o zaposlitvi) v skladu z Uredbo 1072/2009/ES.

Zaradi neizvajanja v praksi se predlaga črtanje pospešenega pridobivanja kvalifikacij, saj je tak sistem za voznike dejansko daljši in bolj zamuden od sistema z izpitom, ki se v praksi tudi edini izvaja.

Pri ostalih spremembah gre za uskladitev pojmov z direktivami EU in sicer na področju navedb kategorij vozniškega dovoljenja ter običajnega bivališča. Zaostrujejo se tudi pogoji za pridobitev licence glede upravljavca prevozov (bivša odgovorna oseba za prevoze), ki bo lahko odslej kot upravljavec nastopal samo v enem podjetju.