Skoči do osrednje vsebine

Informacija v zvezi z uveljavitvijo Sporazuma med Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

Od začetka izvajanja Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Sporazum) v letu 2013 lahko ugotovimo, da je nov sistem, vzpostavljen na podlagi določb Sporazuma, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo bistveno spremenil način zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju: državljani BIH) v Sloveniji ter v veliki meri prispeval k večji pravni varnosti delavcev migrantov. Nov in organiziran način posredovanja in zaposlovanja delovne sile je prekinil dotedanje prakse delodajalcev, ki so državljane BIH in druge delavce iz regije Zahodnega Balkana zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujemo, da lahko s sklepanjem dvostranskih sporazumov Republika Slovenija proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjem desetletnem obdobju oziroma glede na aktualno stanje na slovenskem trgu dela.

V skladu s tem in na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem Sporazuma z BIH se je Republika Slovenija odločila ponuditi podoben sporazum tudi Republiki Srbiji. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju je vsebinsko identičen Sporazumu z BIH, tako da se bodo postopki za pridobitev dovoljenj za zaposlitev izvajali na podoben način ter delodajalcem in delavcem zagotavljale iste pravice oziroma dolžnosti, kot je to določeno pri Sporazumu z BIH.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo se bo začel izvajati 1. septembra 2019.