Skoči do osrednje vsebine

Manjše spremembe pri omejitvah težkega tranzitnega prometa

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković sta v zadnjih mesecih intenzivno pripravljala skupne rešitve za nekaj pomembnih odprtih vprašanj.

Ministra sta prioritetno pristopila k pripravi Sporazuma o izgradnji mostu na reki Dragonji. O sporazumu sta se državi neuspešno usklajevali že pred leti, sedaj pa je oblikovan tako, da je sprejemljiv za obe strani. Zadnje podrobnosti sta na sredinem delovnem srečanju uskladila državna sekretarja Nina Mauhler in Tomislav Mihotić, na obeh straneh pa že  tečejo postopki za njegovo ratifikacijo. Obnova mostu je nujna zaradi dotrajanosti, zato bodo takoj po podpisu sporazuma stekle nadaljnje aktivnosti za izvedbo. V nadaljevanju je v pripravi širši sporazum glede vzdrževanja obmejnih mostov, v prednostni obravnavi sta most v Božakovem in most v Vinici.

Veliko skupnih aktivnosti poteka tudi na področju obvladovanja tranzitnega prometa.

S 1. 6. 2019 je pričela veljati omejitev tranzitnega prometa težkih tovornih vozil nad 7,5 na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Bistrica ob Sotli, Dobovec, Zavrč ter Središče ob Dravi in ga preusmerila na  avtocestno omrežje, ki predstavlja varnejšo cestno povezavo z boljšimi prometno tehničnimi elementi. Z novo prometno ureditvijo  želimo izboljšati varnost in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva.

Pri prepovedi so bile s 1. junijem dovoljene tudi nekatere izjeme za prevoznike, ki imajo sedež, naklad, doklad oziroma razklad tovora v nekaterih hrvaških županijah in slovenskih krajih. Izkušnje vsakdanjega tranzita od junija naprej so pokazale, da je smiselno uvesti še nekaj izjem. S 1. avgustom 2019 bo tako uvedenih še nekaj manjših sprememb. Na mejnem prehodu Petišovci se bo sprostila popolna zapora tovornega prometa nad 7,5t, ki jo je v začetku 2019 enostransko uvedla Hrvaška - po novem bo promet dovoljen za  Slovenijo, Medžimurje in Varaždin. Na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli in Dobovec se vzpostavi izjema za prevoznike s sedežem, nakladom, dokladom ali razkladom na območju Krapine in Zagorja, na mejnem prehodu Starod in Jelšane pa se doda še izjema za prevoznike s sedežem, nakladom, dokladom ali razkladom v Dalmaciji.

Na podlagi podatkov o predvidenem prometu ocenjujemo, da te spremembe ne bodo bistveno vplivale na kakovost življenja ob mejnih prehodih. Osnovni cilj ukrepov omejevanja težkega tovornega prometa tako še vedno ostaja razbremenitev lokalnega okolja in zmanjšanje tranzitnega prometa. Poudariti pa velja, da so učinki ukrepov pogojeni z doslednim nadzorom pristojnih organov.

Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti problematike meddržavnega cestnega prometa sta ministra imenovala bilateralno strokovno delovno skupino, ki bo prioritetno obravnavala področje tranzitnega prometa ter pripravila optimalne skupne rešitve ob upoštevanju vseh vidikov obvladovanja prometa (stanje prometne infrastrukture, analiza prometa, vpliv na okolje in prebivalstvo,  tehnične možnosti idr..) Želja obeh ministrov je, da pokažemo, da znamo konstruktivno sodelovati in preseči ovire, s ciljem pozitivnega in povezovalnega učinka za državljane na obeh straneh meje.