Skoči do osrednje vsebine

Za reševanje vlog v zakonskem roku

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo, da ne bi prihajalo do zamud pri reševanju vlog na centrih za socialno delo, tako, kot se je to zgodilo v lanskem letu, pripravili nekaj tako sistemskih, kot tudi organizacijskih ukrepov.

»Pri priznavanju pravic je izjemno pomemben element čas – pravica lahko doseže svoj namen le, če je priznana pravočasno. Zato smo na ministrstvu letos pristopili k pripravi ukrepov, s katerimi bi CSD omogočili izdajo odločb v zakonskem roku. V mesecu avgustu 2019 bodo namreč centri za socialno delo morali odločati o približno 113.000 vlogah oziroma o približno 180.000 pravicah,« je poudarila ministrica mag. Ksenija Klampfer.

  • S tem namenom smo že lani pripravili novelo ZUPJS-H. Z novelo smo določili, da se o podaljšanju letnih pravic odloča po uradni dolžnosti. To pomeni, da vsak mesec, ko izteče letna pravica, sistem avtomatično pripravi vlogo za podaljšanje pravice. Zato za podaljšanje pravic ni potrebno oddajati vloge; vloge se oddajo samo, ko neko pravico uveljavljamo prvič.
  • Intenzivno smo pristopili k avtomatizaciji postopkov, kot jo dopušča kompleksna zakonodaja. Danes je postopek delno avtomatiziran in sicer se samodejno pripravljajo vloge za podaljšanje pravic, avtomatsko se določa krog povezanih oseb in avtomatsko se določajo dohodki in premoženje, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja povezanih oseb.
  • Z namenom poenostavitve in s tem pospešitve odločanja je bil spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. S spremembo zakona smo ukinili fiktivni izračun pravice, do katere bi posameznik oziroma družina lahko bila upravičena, če bi jo uveljavila skladno z vrstnim redom. S tem bomo od 1. avgusta 2019 dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije.  
  • Z namenom poenostavitve in s tem pospešitve odločanja je bil spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. S spremembo zakona smo ukinili fiktivni izračun pravice, do katere bi posameznik oziroma družina lahko bila upravičena, če bi jo uveljavila skladno z vrstnim redom. S tem bomo od 1. avgusta 2019 dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije.  
  •  Dodatno smo poenostavili predvsem pa pospešili postopek priznavanja državne štipendije z možnostjo izdaje dopolnilnih odločb glede dodatkov -   to pomeni, da bo CSD izdal odločbo tudi, če v tistem trenutku  še ne bodo na razpolago vsi podatki za odločitev o dodatku za uspeh in dodatku za bivanje. Tako bo dijaki in študentje najprej dobil osnovno štipendijo, ko bodo na voljo tudi drugi podatki, bodo dobil izplačane za nazaj tudi dodatke. 
  • V oktobru in novembru bomo izvedli dodatna izredna izplačila za DŠ in OD. Običajno imamo eno izplačilo na mesec – v prvih mesecih bomo določili še en izplačilni dan, kar pomeni, da bodo predvsem štipendije in otroški dodatki hitreje izplačani, kar bo dobro za upravičence, pa tudi razbremenitev za strokovne delavce, da bodo lahko brez pritiska reševali vloge.
  • Poenostavili smo postopek sporočanja sprememb in spremenili obrazec, ki je bolj prijazen upravičencem.
  • Vse potrebne informacije so že objavljene na spletni strani ministrstva.  
  • Na ministrstvu smo za CSDje  pripravili bazo znanja, do katere lahko dostopajo na portalu.  V njej so zbrane vsa navodila in pomemba stališča. Enotno izvajanje zakona je nujno, da se zagotovi enaka obravnava v enakih in podobnih primerih.

Ministrstvo je od marca tudi intenzivno sodelovalo s CSD – pripravljali smo analize števila vlog in pravic o katerih bo potrebno odločiti avgusta in septembra z namenom, da se na CSD vnaprej pripravijo z ustrezno organizacijo dela. Iz prejetih poročil izhaja, da so CSDji k temu pristopili odgovorno in intenzivno.

Ves čas smo v stikih z MJU, kjer se prav tako zavedajo pomembnosti delovanja Krpana v mesecu avgustu, prav tako  smo o povečanem obsegu vlog in klicev v avgustu in septembru  obvestili MNZ (CRP), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, MIZŠ in FURS.

Tako na strani ministrstva kot na strani CSDjev  je bilo izvedeno veliko aktivnosti in ukrepov, ki bodo olajšali delo CSD v primerjavi z obsegom dela v preteklih letih.

V preteklem tednu se je ministrica mag. Ksenija Klampfer s celotno ekipo  sestala z vsemi v. d. direktorji CSDjev. Na ministrstvu verjamemo,  da smo vsi skupaj pripravljani na ta velik zalogaj, ki je pred nami. Ministrstvo bo spremljalo potek dela na CSDjih in po potrebi takoj ukrepalo.  

Podrobnejše informacije