Skoči do osrednje vsebine

Prijava zalog vina na dan 31.07.2019

Vsi pridelovalci grozdja in vina, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in prijavljajo pridelek vina, so v skladu s Pravilnikom o pridelovalcih grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07, št. 62/09 in 4/16) dolžni do 7. septembra vsako leto prijaviti zaloge vina na dan 31. julij v letu prijave. 

Zaloge vina se prijavijo vsako leto na predpisanih obrazcih. Izpolnjeni obrazec lahko oddate v sprejemni pisarni upravne enote ali pri referentu (I. nadstropje, soba št. 29, 30 in 32), lahko pa ga tudi pošljete po pošti.