Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 62. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada RS je na 62. dopisni seja sprejela šest točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

S spremembo in dopolnitvijo uredbe bo sedaj mogoča tudi sanacija gozdov, ki jih je  poškodovala naravna nesreča vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018. Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz PRP 2014–2020 je namreč do sedaj omogočala le sanacijo vetroloma, ki se je zgodil med 11. in 13. decembrom 2017.

Vrednost razpoložljivih sredstev po novem znaša 3, 9 milijona evrov. Zvišanje je posledica porabe denarja tudi za sanacijo posledic vetroloma leta 2018. Sredstva se zagotavljajo iz podukrepa M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. V okviru podukrepa se izvajata dve operaciji, in sicer Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Naravna nesreča vetrolom 2018 je bila potrjena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 34000-6/2018/4 z dne 10. januarja 2019 .Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 29. do 30. oktobra 2018, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba je do sedaj omogočala sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma leta 2014, in prenamnoženih populacij podlubnikov, ki so poškodovale gozdove med letoma 2014 in 2017. Omogočala je tudi urejanje vlak, potrebnih za sanacijo žledoloma.

S spremembami in dopolnitvami bo uredba sedaj omogočala tudi sanacijo gozdov, ki so jih prenamnožene populacije podlubnikov kot posledica žledoloma poškodovale v letu 2018. Po novem se bodo lahko urejale tudi gozdne vlake, potrebne za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovali prenamnoženi podlubniki.

Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014, s spremembami in dopolnitvami v letu 2018, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Naravna nesreča je bila potrjena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 34000-6/2018/4 z dne 10. januarja 2019.

Stališče o predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Odboru za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki ga je treba zavzeti v imenu Evropske unije v Odboru za ribištvo za vzhodni osrednji Atlantik.

Republika Slovenija podpira predlog sklepa Sveta, ki pa ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Evropska unija je tako kot Francija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Romunija in Španija članica Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF), ki je posvetovalni tehnični in regionalni organ za ribištvo Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Glavne naloge odbora so spodbujanje in usklajevanje znanstvenih raziskav, upravljanja in dejavnosti, povezanih z ohranjanjem in upravljanjem živih morskih virov na območju pod njegovo pristojnostjo.

Stališče o predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Komisiji za ribištvo v zahodnem srednjem Atlantiku

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Komisiji za ribištvo v zahodnem srednjem Atlantiku.

Republika Slovenija podpira predlog sklepa Sveta, ki pa ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Evropska unija je tako kot Francija, Nizozemska, Španija in  Združeno Kraljestvo članica Odbora za ribištvo za zahodni srednji Atlantik (WECAFC), ki je posvetovalni tehnični in regionalni organ za ribištvo Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Glavne naloge odbora so spodbujanje in  usklajevanje znanstvenih raziskav, upravljanja in dejavnosti, povezanih z ohranjanjem in upravljanjem živih morskih virov na območju pod njegovo pristojnostjo

Stališče o predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede podaljšanja Mednarodnega sporazuma o sladkorju

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992. Republika Slovenija je preučila predlog sklepa Sveta in mu ne namerava nasprotovati.

Cilj Sporazuma je zagotoviti okrepljeno mednarodno sodelovanje v zvezi s sladkorjem na svetovnih trgih in povezanimi vprašanji ter oblikovati forum za medvladna posvetovanja o sladkorju. Sporazum je bil prvotno sklenjen za obdobje treh let in se je od takrat redno podaljševal vsaki dve leti. Tokratno podaljšanje Sporazuma bo zajemalo obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021.

Pred odločitvijo o podaljšanju Sporazuma bo Mednarodni svet za sladkor na 55. zasedanju glasoval tudi o predlogu za spremembo Sporazuma, ki ga je predložila Unija.