Skoči do osrednje vsebine

Minister nadaljuje z obiski bolnišnic, danes v PB Idrija

Minister za zdravje je v okviru rednih obiskov slovenskih bolnišnic danes obiskal Psihiatrično bolnišnico Idrija. Na delovnem obisku je vodstvo bolnišnice med drugim predstavilo izzive povezane s staranjem prebivalstva. Starostna struktura prebivalcev se namreč spreminja, prav tako potrebe ljudi. To vpliva tudi na psihiatrično oskrbo, v porastu je obolenje za demenco, pacienti pa imajo poleg psihiatričnih tudi druge fizične težave. Bolnišnica se bo moralo zato tudi kadrovsko okrepiti.

Poleg terenskih psihiatričnih timov, ki v regiji uspešno delujejo, je vodstvo izrazilo tudi potrebo po specialističnih geriatričnih ambulantah po regiji. Ministra so seznanili z nekaterimi pomanjkljivostmi v Zakonu o duševnem zdravju. Kot je poudaril minister so pripombe in ideje dobrodošle, na ministrstvu za zdravje jih bomo proučili in jih pri spremembah poskušali smiselno upoštevati.