Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v zadnjih dneh izdala odločbe za številne ukrepe

Izdane so bile odločbe za ukrepe na področju čebelarstva, za šolsko shemo, za sofinanciranje zavarovalnih premij, za pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo, odločbe o ustreznosti spremembe vinske trte in odločbe za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

ČEBELARSKI UKREPI: Agencija v tem tednu izdaja odločbe na podlagi javnega razpisa za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019 in javnega razpisa za tehnično pomoč čebelarjem v letu 2019. Za subvencioniranje vzreje čebeljih matic bo skupno izdanih 16 odločb, od tega 9 pozitivnih, s katerimi bodo čebelarjem odobrena sredstva v skupni višini 28.900 €. Za ukrep tehnične pomoči čebelarjem poteka izdaja 145 odločb. Skupno bo izdanih 111 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 264.000 €. Odobrena sredstva bodo upravičencem izplačana konec julija.

ŠOLSKA SHEMA: za ukrep šolske sheme je bilo v prvi polovici letošnjega leta izdanih 658 odločb in izplačanih 635.076 €. V juliju je bilo izdanih še 164 odločb v skupnem znesku 128.928 €, ki bo izplačane v prihodnjem tednu.

SOFINANCIRANJE ZAVAROVALNIH PREMIJ: Agencija je v tem tednu za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu 4 zavarovalnicam izdala 14 odločb za sofinanciranje 2.046 upravičencev v skupnem znesku 2,18 mio €. Izplačilo je predvideno v začetku avgusta.

FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU: Agencija je v tem tednu izdala prvi sklop odločb za leto 2019. Izdanih je bilo 18 odločb v skupni vrednosti 12.532 €. Odobrena sredstva bodo izplačana konec julija.

PRESTRUKTURIRANJE IN PREUSMERITEV VINOGRADOV: v teh dneh je bilo pridelovalcem (v skladu s 7. členom Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) izdanih 39 odločb o ustreznosti spremembe vinske trte.

POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE: v juliju so bile izdane odločbe za vloge, ki so prispele na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Skupno je bilo izdanih 341 pozitivnih odločb, s katerimi je bilo mladim prevzemnikom kmetij odobrenih 12,5 mio €.