Skoči do osrednje vsebine

Uradna predaja rekonstruirane regionalne ceste med Sveto Ano in Dražen vrhom namenu

Sveta Ana, 23. 7. 2019 - Direkcija za infrastrukturo in Občina Sveta Ana sta zaključili z zadnjo etapo projekta ureditve regionalne ceste R3-730, odseka 4104 in 4105 od Svete Ane do Dražen vrha.

Celoten projekt ureditve regionalne ceste skozi naselje Sveta Ana do Dražen vrha je potekal v več etapah. Prvi dve etapi na odseku od Svete Ane do Zgornje Ščavnice sta bili izvedeni v preteklih letih, zadnja etapa od Zgornje Ščavnice do Dražen vrha pa je bila zaključena v sredini letošnjega aprila.

Gradbena dela zadnje etape, ki so se pričela 7.5.2018, so poleg ureditve 2,2 kilometra ceste vključevala tudi obnovo mostu čez potok Ščavnica, izgradnjo dveh novih avtobusnih postajališč in postavitev jeklenih varnostnih ograj ter cestne razsvetljave. Za boljšo varnost najšibkejših v prometu pa so bili v sklopu projekta zgrajeni pločniki in dvosmerna kolesarska pot.

Vrednost gradbenih del zadnje etape je znašala 1.414.531,13 evrov, od tega je Direkcija za infrastrukturo zagotovila 1.379.292,07 evrov, Občina Sveta Ana pa 35.239,06 evrov. Celotna vrednost gradbenih del vseh treh etap pa je znašala 2,4 milijona evrov.

Danes uradno odprt odsek ceste je sicer le ena izmed investicij Direkcije za infrastrukturo na območju Občine Sveta Ana. Na območju občine, kjer leži 16,4 kilometra cest v upravljanju Direkcije za infrastrukturo, je bila tako v preteklem letu zaključena preplastitev 9,3 kilometra (v Občini Sveta Ana 5,5 kilometra) vozišča na odseku Lenart–Trate v vrednosti 3,5 milijona evrov.

V letošnjem letu je v načrtu ureditev križišča v Krivem vrhu, za katero je trenutno v teku javno naročilo za izbor izvajalca. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo 2,5 kilometra regionalne ceste R3-730/4104 Žiče–Sv.Ana–Zg.Ščavnica od km 0,000 do km 2,550, ki bo vključevala tudi izgradnjo kolesarske poti. V nadaljevanju te ceste je med km 2,520 in km 2,900 v načrtu sanacija plazu, za katero je trenutno v teku izdelava projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija PZI bo izdelana predvidoma v letu 2020 in poleg sanacije plazu vključuje še rekonstrukcijo ceste in dveh križišč, ureditev para avtobusnih postajališč, pločnika in kolesarske steze ter obnovo cestne razsvetljave.

Fotografija prereza traku na dogodku uradne predaje rekonstruirane ceste med Sveto Ano in Dražen vrhom namenu.

Prerez traku