Skoči do osrednje vsebine

Projekt Frisco 2.1 se preveša v zaključno fazo

Vse aktivnosti projekta Frisco 2.1 potekajo gladko in po začrtanih časovnih planih. Trenutno smo na sredini gradbenih del na hrvaški strani, kjer sanirajo poškodovane betonske dele pregrade in zamenjujejo izrabljene kovinske zapornice ter opremo za njihovo upravljanje. Prav tako v telo pregrade nameščajo akcelerografe, piezometre in inklinometre, ki so na slovenski strani že nameščeni.

O pregradi Vonarje je natisnjena slikovno bogata brošura, ki vsebuje podrobne podatke o zgodovinskem, socialnem in gospodarskem ozadju, na katerega vpliva Sotla in pregrada Vonarje. Brošura je dosegljiva tudi prek povezave https://frisco21-project.eu/files/2019/06/FRISCO_brosura_200x200mm_FIN.pdf

Nedavno je bila na mestu aktivnosti projekta opravljena kontrola krovnega skrbnika projekta – Skupnega sekretariata, ki deluje v okviru Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Predmet nadzora so bile vse aktivnosti v okviru projekta. Prislužili smo si odlično oceno in status zgledno vodenega in izvajanega projekta.

Več o projektu je dosegljivo na njegovi spletni strani https://frisco21-project.eu/sl/