Skoči do osrednje vsebine

Potek izdaje odločb za vloge, ki so prispele na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes upravičencem poslala 235 pozitivnih odločb za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji), s katerimi je odobrila 10,575 mio EUR.

Na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 je do konca januarja 2019 na Agencijo prispelo 361 vlog, in sicer 247 za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji), 114 pa za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) .

Agencija je danes upravičencem poslala 245 odločb za sklop A: odobrenih je bilo 235 vlog v skupni višini 10,575 mio EUR, 12 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev (2 vlogi sta bili konec junija s sklepom zavrženi).

Upravičenci, ki so ob oddaji vloge na javni razpis že bili kmečko zavarovani, bodo prejeli izplačilo prvega obroka v višini 70 % odobrenih sredstev v 30 dneh od izdaje odločb. Ostali upravičenci bodo prvi obrok prejeli po zaposlitvi na prevzeti kmetiji in vložitvi zahtevka za izplačilo 1. obroka.

Odločbe za sklop B je Agencija izdala že v prvem tednu julija 2019. Odobrila je 106 vlog v skupni višini 1,97 mio EUR, 8 vlog pa je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega razpisa.