Skoči do osrednje vsebine

Označitev območij kopalnih voda

Problematika plovil, zasidranih preblizu obale je v poletni sezoni vsakoletna preizkušnja za Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki je zaradi varnosti plovbe in varstva kopalcev označila območja, kjer sta prepovedana plovba in sidranje.

Plavajoči plovki (rumene barve in na skrajnih točkah področja rdeče barve) imajo opozorilne table. Plovki niso namenjeni za privezovanje plovil, ampak označitvi območja, do koder se lahko kopalci oddaljijo od obale in s tem označitvi zunanjega pasu, do katerega se lahko čolni zasidrajo.

Vse obiskovalce označenih kopalnih voda opozarjamo, da sta v označenih področjih strogo prepovedana plovba in sidranje. Za potrebe čolnarjev-kopalcev so označena dostopna področja (koridorji), kjer se lahko čolni približajo do obale. V teh koridorjih je označena prepoved kopanja.

Patruljna plovila Uprave Republike Slovenije za pomorstvo bodo morebitne kršitelje najprej opozarjala, v nadaljevanju pa bodo na podlagi 3. točke 978. člena Pomorskega zakonika izrečene globe in sicer za pravne osebe od 2.100,00 do 35.0000,00 EUR in za posameznika od 400,00 do 5.000,00 EUR.