Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje na neformalnem Svetu za pravosodje in notranje zadeve v Helsinkih

Ministrica za pravosodje se je v petek, 19. julija 2019 udeležila neformalnega Sveta za pravosodje in notranje zadeve, ki potekalo v Helsinkih v okviru finskega predsedovanja Svetu EU.

1 / 2

Ministri so opravili poglobljeno razpravo o vladavini prava, kjer so bili soglasni, da gre za pomembno temo in osnovni postulat tako za nacionalne pravosodne sisteme kot tudi za sistem delovanja EU. Pri tem je pomembno vzajemno zaupanje med državami članicami, vzpostavitev dialoga v primeru zaznanih kršitev, učinkovito izvajanje vseh obstoječih EU mehanizmov ter delitev dobrih praks med članicami. Podporo pri tem nudijo evropske pravosodne mreže in redno izobraževanje v pravosodju tako glede EU zakonodaje kot sodne prakse Sodišča EU in tudi Evropskega sodišča za človekove pravice. Ministrica Katič se je strinjala, da se vzajemno zaupanje v pravosodne sisteme gradi in krepi tudi preko političnih razprav in pomena, ki jo tovrstne razprave imajo. Ministrica je poudarila pomen spoštovanja odločb sodišč tako na nacionalni, evropski ter mednarodni ravni. Izpostavila je tudi, da se bomo na tem področju v prihodnosti soočali tudi s številnimi izzivi, ki bodo povezani z razvojem tehnologij in informacijskih orodij.

Na kazenskem področju je bila prav tako tehtna razprava o izvrševanju alternativnih kazenskih sankcij, ki niso pomembne le z vidika zmanjševanja prezasedenosti zaporov, temveč tudi z vidika ohranitve pravice do svobode gibanja, zmanjšanja povratništva ter zagotavljanja delovne in socialne integracije posameznika. H globljem zaupanju v alternativne sisteme sankcij med državami članicami bi pripomogla tudi redna izmenjava dobrih praks, priprava analiz različnih rešitev in pristopov, ter izobraževanja vseh ključnih deležnikov, kar je hkrati tudi podlaga za pogostejše odločanje pravosodnih organov za alternativne ukrepe. Ministrica je v razpravi poudarila, da število alternativnih sankcij v zadnjih letih v Sloveniji vztrajno narašča, predvsem ko gre za delo v družbeno korist ter prestajanje zapora ob koncu tedna.

Neformalni svet se je zaključil z delovnim kosilom, kjer so ministri spregovorili o pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah v okviru multilateralnega sodelovanja EU, ministrica je ob robu Sveta opravila še bilateralno srečanje z nizozemskim ministrom za pravno zaščito Dekkerjem glede prihodnosti na civilnopravnem področju ter izboljšanju nadaljnjega sodelovanja na tem področju.