Skoči do osrednje vsebine

Medregijski sestanek o nadzoru in varnem odlaganju izrabljenih virov sevanja

Medregijski sestanek o nadzoru in varnem odlaganju izrabljenih virov sevanja

Od ponedeljka, 22. julija do petka, 26. julija 2019 bo v Ljubljani potekal mednarodni sestanek o nadzoru in varnem odlaganju izrabljenih virov sevanja (Interregional Meeting on Conditioning Disused Sealed Radioactive Sources and Consolidation of Inventories). Sestanek organizira Uprava RS za jedrsko varnost v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE) in se ga bo udeležilo 37 tujih udeležencev iz 24-ih držav ter 5 predstavnikov URSJV in ARAO. Udeleženci bodo obravnavali nacionalno strategijo o radioaktivnih odpadkih, delovanje skladišč radioaktivnih odpadkov, inventarje virov in izrabljenih virov sevanja, kriterije sprejemljivosti za skladiščenje in odlaganje odpadkov.

Prvo srečanje v okviru medregijskega projekta MAAE »Trajnostno ravnanje z zaprtimi viri sevanja od zibelke do groba« je v Ljubljani potekalo že leta 2016. Medregijski projekt je nadaljevanje zelo uspešnega projekta, ki je v letih od 2012 do 2015 potekal v mediteranski regiji. Sedaj pa je razširjen tudi v nekaterih afriških in azijskih državah ter Latinski Ameriki.