Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec na Blokah o stanju po napadih zveri

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je na pobudo občin Bloke in Loška dolina ter tamkajšnjih kmetov danes obiskala Bloke in okolico, kjer se je seznanila z dogajanjem in posledicami, povezanimi z napadi zveri.

Ministrica je ocenila, da je stanje resno, saj poročajo o povečanju števila zveri in njihovem spremenjenem obnašanju, kar ima za posledico veliko povečanje napadov zveri na živali na kmetijah in pašnikih ter nevarno približevanje naseljem oz. pojavljanju zveri na domačih dvoriščih. V primerjavi z letom 2018 se je število napadov povečalo za 10 krat. "Naredila bom vse, da bi lahko ukrepe, ki so na voljo v okviru MKGP, usmerili in prilagodili potrebam lokalne skupnosti in kmetov glede preventivne zaščite pred napadi zveri. Vsi skupaj bomo mogli narediti še več, da bomo z rednim upravljanjem populacije z zvermi ter preventivnimi ukrepi zagotavljali ustrezno sobivanje človeka z zvermi, predvsem pa moramo vrniti stroki nazaj to področje, da se ne bodo te pomembne teme vodile na ravni pouličnih razprav".

Župana občin Bloke in Loške doline, predstavniki Zavoda za gozdove, kmetijske svetovalne službe, drugi predstavniki lokalne skupnosti ter nekateri kmeti in lovci, so ministrico seznanili z dogajanji povezanimi z napadi zveri. Predstavili so konkretne podatke in primere napadov zveri, s katerimi se srečujejo zadnje obdobje in zelo vplivajo na kmetovanje in na sploh bivanje krajanov v tej okolici. Sogovorniki so izpostavili tudi pomen dobrega oz. še bolj učinkovitega pretoka informacij med kmeti, lovci, predstavniki lokalne skupnosti in drugih, ki lahko kakorkoli pravočasno in ustrezno reagirajo pri preprečevanju napadov oz. nastanku škode.

Ministrica je v razgovoru predstavila aktivnosti, ki jih vodi MKGP na tem področju, vključno z nedavno sprejetim interventnim zakonom, številnimi prošnjami in pobudami kmetov in lokalnih institucij, da država pomaga rešiti stanje na podeželju, ki ponekod ni več vzdržno. Posebej je opozorila na ukrepe v okviru Programa razvoja podeželje; pri ukrepu Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva se stopnja podpore za namen ureditve pašnikov, predvsem varovanja živali pred zvermi na pobudo MKGP s spremembo PRP, ki je v teku, na območjih pojavljanja velikih zveri dviguje in bo možno pridobiti do največ 90% podpore za izvajanje preventivnih ukrepov.

Glede izvajanja interventnega zakona je ministrica dejala, da so na Blokah od uveljavitve zakona doslej iz narave odvzeli dva medveda, medtem ko do odstrela volkov še ni prišlo. »Zato smo poslušali predvsem to, kaj pesti kmete in lovske družine, tudi glede vprašanja preventivnih ukrepov, ki jih lahko uporabijo za zaščito pred napadi. Povedali so nam tudi, da vsa območja niso primerna za takšne preventivne ukrepe, ki jih lahko subvencionira ministrstvo. Hkrati pa so povedali, da se tudi ob uporabi ukrepov, kot so ograje, napadi nadaljujejo,« je še dejala ministrica.

Sicer pa je ministrica poudarila, da je upravljanje z zvermi treba prepustiti stroki, ki je v preteklosti zgledno skrbela za uravnoteženo sobivanje z zvermi. »MKGP išče rešitve, predvsem v smislu kombinacije več ukrepov tako kurativnih, kot preventivnih. Upravljanje z zvermi, zagotavljanje primernega števila zveri na eni strani ter investicije v varovanje živali na drugi, lahko pripomorejo k izboljšanju sobivanja ljudi z zvermi.« Vendar pa je po mnenju dr. Pivec za doseganje dobrega učinka, potrebno dobro sodelovanje obeh vključenih resorjev, Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno  za upravljanje z zvermi in MKGP, ki bo naredilo vse, da kmetom pomaga z ugodnimi pogoji pri investicijah za varovanje živali.

Ministrica je obiskala tudi nekatere kmetije, ki so se soočile in utrpele škodo po napadu zveri. Zvečer se je pridružila nočni straži na eni od kmetij.

Izjava ministrice I. (avdio posnetek)

Izjava ministrice II. (avdio posnetek)