Skoči do osrednje vsebine

Odziv MNZ na odločitev Ustavnega sodišča o razveljavitvi določb ZNPPol glede optične prepoznave registrskih tablic

Odločitve Ustavnega sodišča ne moremo komentirati. Policija bo odločitev dosledno spoštovala, tako kot vse ostale sodne odločitve do sedaj, ki so zavezujoče.

Ob tem dodatno pojasnjujemo, da je policija pooblastilo iz četrtega odstavka 113. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (tehnična sredstva za optično prepoznavo registrskih tablic – ANPR) do sedaj uporabljala le poskusno in še to le zadnji mesec.

V Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji ocenjujemo, da bi z uporabo tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic na podlagi obstoječega pooblastila, policija učinkoviteje vplivala na izboljšanje prometne varnosti, ki je ta trenutek zaskrbljujoča in se jo z vsemi možnimi ukrepi trudimo izboljšati. Kot smo že večkrat pojasnili, bi bilo z uporabo navedenega sistema odkrito večje število voznikov in vozil, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v prometu, s čimer bi med drugim prispevali k večji varnosti v cestnem prometu in javni varnosti nasploh.

Ne glede na navedeno ponovno poudarjamo, pa bo policija dosledno spoštovala odločbo Ustavnega sodišča in nemudoma prenehala z izvajanjem tega pooblastila. V nadaljevanju pa bo proučila nove možnosti uzakonitve tega ali podobnega pooblastila, in sicer na način, ki bo skladen z razlago Ustavnega sodišča. Policija bo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve proučila možnost novega predloga ob spremembi Zakona o nalogah in pooblastilih policije.