Skoči do osrednje vsebine

Na seji Sveta za promocijo o rezultatih kampanje Naša super hrana

Na 38. seji Sveta za promocijo so se člani sveta seznanili z rezultati pravkar uspešno zaključene prve triletne kampanje Naša super hrana in načrti za izvedbo kampanje za shemo kakovosti EKO in izbrana kakovost jeseni 2019. Seje se je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec.

1 / 3

Svet se je seznanil s "post-buy" analizo triletne promocijske kampanje Naša super hrana, ki jo je izvajalec Futura DDB zaključil junija letos. Valicon je predstavil rezultate javnomnenjskih raziskav o doseganju zastavljenih ciljev v celotni triletni kampanji, ki kažejo na bistveno povečanje prepoznavnosti pomena in vsebine znaka izbrana kakovost Slovenija. Znak postaja med potrošniki vedno bolj prepoznaven in zaupanja vreden. Kampanja je spodbudila tudi spremembe v nakupnih navadah potrošnikov v smeri iskanja lokalno pridelanih živil.

Svet se je seznanil s postopkom sprememb specifikacije za shemo izbrana kakovost za mleko, meso in sadje. Potrdil je tudi predlog sektorja prašičereje, da v naslednjem triletnem programu promocije ne bo sodeloval.                   

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja elektronsko evidenco zavezancev za plačilo prispevka za promocijo po zakonu o promociji. Svet se je seznanil s potekom izgradnje elektronskih evidenc.  

Predstavniki ministrstva so v nadaljevanju predstavili potek priprav na izvedbo kampanje splošne promocije shem kakovosti (EKO in izbrana kakovost), ki jo ministrstvo načrtuje za jesen 2019.

Naslednja triletna sektorska promocija se bo izvajala predvidoma v obdobju od 2020 do 2022.

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: mag. Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije in predsednica sveta, dr. Tatjana Zagorc, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS - ZKŽP), Karmen Rodman, (GZS - ZKŽP), Anka  Miklavič Lipušček (GZS - ZKŽP), Danilo Potokar (KGZS), Anton Jagodic (KGZS), dr. Bojan Pahor (MKGP) in Ana Le Marechal (MKGP).