Skoči do osrednje vsebine

Srečanje ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom

Danes, 16. julija 2019, je potekal delovni sestanek med ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem in ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Govorila sta o različnih delovnih področjih, katerih vsebina se nanaša na oba resorja.

Največ pozornosti sta ministra namenila nadaljnjemu sodelovanju obeh ministrstev, predvsem na področju upravnih notranjih zadev, kjer nas tudi v prihodnje čakajo skupni projekti (kot npr. biometrična osebna izkaznica, skupno iskanje prostorskih rešitev za delo policije ...). Z namenom učinkovitejšega doseganja zastavljenih ciljev bodo v prihodnje oblikovane delovne skupine, ki bodo odgovorne za pripravo in realizacijo teh projektov.