Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Ksenija Klampfer o izzivih, ki jih prinašajo demografske spremembe

14. in 15. julija sta Mednarodni denarni sklad in Hrvaška narodna banka v Dubrovniku organizirala strokovno konferenco z naslovom »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi«. Konference, ki je bila namenjena strokovni razpravi in izmenjavi mnenj v zvezi s stanjem na trgu dela, demografskimi izzivi in prihodnostjo dela, se je udeležila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer.

Ministrica mag. Ksenija Klampfer je na panelu ''Demografske spremembe in prihodnost trga delovne sile'' predstavila poglede in izkušnje Republike Slovenije na področju staranja prebivalstva, ustvarjanja delovnih mest, trga delovne sile in gospodarske rasti ter poudarila rešitve, s katerimi Slovenija sodi med bolj napredne države v evropskem prostoru. Med temi je še posebej poudarila ukrepe za podaljšanje delovne aktivnosti.

Skupaj z najvišjimi predstavniki Mednarodnega denarnega sklada in ministrskimi kolegi ter neodvisnimi strokovnjaki iz 18-tih držav je ministrica izmenjala izkušnje in osvetlila izzive, ki bodo zaznamovali našo prihodnost. Skupni imenovalec pozdravnih besed  namestnika direktorja sklada Tao Zhanga in guvernerja hrvaške narodne banke Borisa Vujčića je sporočilo, da morajo odgovorno in trajnostno naravnane družbe poskrbeti za kakovostno bivanje svojih prebivalcev. Ni naključno, da dogodek poteka v Dubrovniku, ki ima skozi zgodovino poseben status in na svoj način že od nekdaj sledi načelom, ki jih želi med državami centralne, vzhodne in jugovzhodne Evrope utrditi Mednarodni denarni sklad.

Konferenca je bila namenjena strokovni razpravi in izmenjavi mnenj v zvezi s stanjem na trgu dela, demografskimi izzivi in prihodnostjo dela. Na konferenci so sodelovali predstavniki MDS, Evropske komisije, ministri in funkcionarji tujih držav in strokovnjaki znanstvenih inštitutov, ki delujejo na področjih, obravnavanih na konferenci.