GOV.SI

Uradna predaja modernizirane regionalne ceste med Žvirčami in Ambrusom namenu

Žvirče, 12.7.2019 - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je zaključila s projektom modernizacije regionalne ceste R3-649/2915 Zagradec–Ambrus–Žvirče.

Modernizacija 4,5 kilometra odseka je potekala v treh etapah. Prva in druga etapa, ki potekata tudi po območju Občine Ivančna Gorica, sta bili zaključeni v preteklih letih, tretja in s tem tudi zadnja etapa pa je bila zaključena konec letošnjega maja.

V sklopu modernizacije je bilo urejeno in razširjeno na 4 metre asfaltno vozišče, vključno z zamenjavo celotne nosilne plasti. Gradbena dela so obsegala tudi ureditev odvodnjavanja cestišča in zalednih voda. Za zagotovitev višjega nivoja prometne varnosti je projekt vključeval tudi postavitev jeklenih varnostnih ograj in ureditev ustrezne prometne signalizacije.

Vrednost gradbenih del tretje etape je znašala 564.161,44 evrov. Vse tri etape, v skupni vrednosti 1.573.393,36 evrov je v celoti financirala Direkcija RS za infrastrukturo.

Danes uradno odprt odsek ceste je sicer le ena izmed investicij Direkcije RS za infrastrukturo na območju Občine Žužemberk. Na območju Občine Žužemberk, kjer leži 36,5 kilometrov cest v upravljanju Direkcije za infrastrukturo, je bila tako v preteklem letu zaključena ureditev 680 metrov ceste skozi naselje Dvor.

Tudi v prihodnje bo na cestni infrastrukturi, ki je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo precej živahno, saj je v pripravi razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za nadaljevanje ureditve ceste od Dvora v smeri proti Soteski, ki je predvideno že v letošnjem letu, Dela bodo obsegala rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnikov. Ocenjena vrednost gradbenih del znaša 1 mio evrov.

V prihodnjem letu je tudi predvidena preplastitev 5 kilometrov odseka ceste Struge-Smuka v ocenjeni vrednosti 1,5 mio evrov in sanacija brežine Vrhovo.