Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor sprejel dva zakona s področja dela MDDSZ

Državni zbor je danes potrdil dva zakona s področja dela MDDSZ, in sicer spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

S spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bomo od 1. avgusta dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije in razširili krog upravičencev do štipendije.

V mesecu avgustu 2019 namreč poteče približno 113.000 vlog oziroma 173.254 pravic iz javnih sredstev, o podaljšanju katerih bodo morali centri za socialno delo odločiti po uradni dolžnosti. Z danes sprejetim zakonom črtamo pravila glede izračuna fiktivnega izračuna pravic, s čimer se bo postopek poenostavil, večja bo tudi avtomatizacija postopkov. Ker se fiktivna denarna socialna pomoč ne bo vštela v državno štipendijo, se bo povečala višina državne štipendije pav tako se bo povečal krog upravičencev do državne štipendije.

S spremembami Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev se usklajujemo z evropsko zakonodajo. Spremembe vplivajo na lažje izvajanje čezmejnih poklicnih storitev in zaposlovanje v reguliranih poklicih za tiste posameznike, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v drugi državi članici, in sicer z odpravo nepotrebnih administrativnih bremen, predpisanimi preglednejšimi in racionalnjejšimi postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij.