Skoči do osrednje vsebine

Posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev

Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje na pobudo ministrice Andreje Katič potekal posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev, ki so se ga udeležili predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS, Specializiranega državnega tožilstva RS, Državnotožilskega sveta in Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto, Ljubljana, Koper in Ptuj.

Opozorila o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkov in vprašanja, vezana na postopek imenovanja državnih tožilcev, iz tožilskih vrst prihajajo že nekaj časa. Z vidika normativne ureditve postopka imenovanja državnih tožilcev je ministrstvo skupaj z VDT in DTS konec prejšnjega leta pričelo s pripravo podlag sprememb in dopolnitev Zakona o državnem tožilstvu. Zakon je bil od sprejema do danes noveliran parcialno, ni pa se opravila splošna razprava o vseh določbah zakona. Po sedmih letih uporabe so se pojavile določene problematike, ki terjajo novelacijo, oz. prilagoditev spremembam, ki so se v tem času zgodile, ali pa je praksa pri izvajanju pokazala na potrebo po posegu v predpis.

Prisotni so na posvetu obravnavali možne kratkoročne rešitve problematike dolgotrajnih kadrovskih postopkov ter morebitne dobre prakse posameznih državnih tožilstev za premostitev kadrovske stiske v času trajanja razpisnih postopkov.

Udeleženci so se strinjali, da se z reševanjem problematike dolgotrajnih razpisnih postopkov posredno skrajšuje trajanje sodnih postopkov ter da je problematiko potrebno reševati celovito, ob sodelovanju vseh deležnikov, za dolgoročno celovito rešitev pa je potrebna sprememba zakona.

Iskalnik