Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 38. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela pet točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Imenovanje generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se mag. Robert Režonja imenuje za generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo, za dobo petih (5) let, in sicer od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Mag., Robert Režonja je magister znanosti za področje državnih in evropskih študij, diplomirani ekonomist in inženir gozdarstva. Do imenovanja je bil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo. Odlično pozna delovanje ministrstva in področje dela ter poslanstvo in vlogo Direktorata za gozdarstvo in lovstvo. Izpolnjuje vse razpisne pogoje in ima ustrezne delovne izkušnje.

 

Seznanitev Vlade RS z Letnima poročiloma o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leti 2017 in 2018

Vlada RS se je seznanila z Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017 in Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018.

Komisija je imela v letu 2017 tri dopisne seje na katerih je obravnavala in potrdila:

 • Spremembe in dopolnitve programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu,
 • oceno škode zaradi pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 za posamezne upravičence,
 • izpad dohodka zaradi pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 za posamezne upravičence,
 • korekcijski faktor, v primeru, da izračunana višina pomoči po vseh kriterijih preseže razpoložljiva sredstva ter
 • Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2016.

Komisija je imela v letu 2018 dve redni in pet dopisnih sej na katerih je obravnavala in potrdila:

Poročilo komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2016, izplačanih v 2017,

 • Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu,
 • Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017,
 • izpad dohodka zaradi pozebe med 21. in 22. aprilom 2017 za posamezne upravičence ter korekcijski faktor za pozebo med 21. in 22. aprilom 2017,
 • spremembe Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017,
 • izpad dohodka zaradi posledic suše v kmetijstvu leta 2017 za posamezne upravičence in korekcijski faktor, za sušo v letu 2017 ter
 • Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017.

 

Poročilo o izvedbi Programa odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017

Vlada RS je sprejela Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017, katerega sestavni del je Poročilo Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2017, izplačanih v 2018.

Vlada RS je za izvedbo Programa pozeba zagotovila državno pomoč v višini do 7.000.000,00 evra. Od teh sredstev je bila za upravičence namenjena državna pomoč v višini do 6.997.327,25 evra za stroške izvedbe programa pa je bilo namenjenih do 2.672,75 evra. Sredstva so se zagotovila iz proračunske rezerve za leto 2018.

Sredstva so bila odobrena 1296 upravičencem med katerimi je bilo 1293 malih in srednje velikih podjetij, katerim je bila državna pomoč plačana v višini 5.652.328,21 evrov in 3 velika podjetja za katera je bila državna pomoč plačana v višini 117.919,47 evra, kar skupaj znaša 5.770.247,61evra. Minimalna pomoč, ki je bila izplačana posameznemu upravičencu je presegala 100 evrov.

 

Poročilo o izvedbi Programa odprave posledic suše leta 2017

Poročilo o izvedbi Programa odprave posledic suše leta 2017

Vlada RS je sprejela Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017, katerega sestavni del je Poročilo Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2017, izplačanih v 2018.

Vlada RS je za izvedbo programa suša zagotovila državno pomoč v višini do 7.042.937,90 evra. Od teh sredstev je bila za upravičence namenjena državna pomoč v višini do 7.000.000,00 evra za stroške izvedbe programa pa je bilo namenjenih, do 42.937,90 evra. Sredstva so se zagotovila iz proračunske rezerve za leto 2018.

Sredstva so bila odobrena 11.104 upravičencem, med katerimi je bilo 11.102  malih in srednje velikih podjetij, katerim je bila državna pomoč plačana v višini 6.890.422,05 evra in 2 veliki podjetji, za katera je bila državna pomoč plačana v višini 5.431,94 evra, kar skupaj znaša 6.895.853,99 evra. Minimalna pomoč, ki je bila izplačana posameznemu upravičencu, je presegala 100 evrov.

Iskalnik