Skoči do osrednje vsebine

Zaključna konferenca FRISCO 1

Danes je v Zagrebu potekala zaključna konferenca projekta FRISCO1. Gre za strateški projekt, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane ter na delih porečij Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov, ki smo jih prepoznali v obmejnem območju, in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj Evropske unije. V okviru projekta FRISCO1 sodeluje 8 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, vodilni partner so Hrvatske vode iz Republike Hrvaške.

Pomemben del aktivnosti projekta FRISCO1 je priprava novih in dopolnitev obstoječih strokovnih podlag in dokumentacije za izvedbo čezmejno usklajenih gradbenih ukrepov na skupnih porečjih, ki bodo izvedeni v projektu FRISCO2 na porečjih Kolpe, Sotle, Drave in Mure. FRISCO1 vsebinsko obravnava negradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti. Rezultati projekta:

  • izboljšane baze podatkov za obvladovanje poplavne ogroženosti,
  • čezmejno usklajene študije celovitega obvladovanja poplavne ogroženosti,
  • Iizboljšani hidrološko hidravlični modeli,
  • izboljšan model napovedovanja poplav,
  • izboljšane in čezmejno usklajene karte poplavne nevarnosti in ogroženosti,
  • skupni projekti (priprava projektne in ostale dokumentacije),
  • sistem zgodnjega opozarjanja (nadgradnja prognostičnega in opozorilnega alarmnega sistema),
  • ozaveščanje javnosti pred poplavno ogroženostjo in institucionalna krepitev sistema obvladovanja poplavne ogroženosti.

Več o projektu najdete na: https://frisco-project.eu/sl/