Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje roka za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2019

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih, skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

1. Investitorji morajo svoj tržni interes izkazati z vnosom ustreznih podatkov v navedeno spletno aplikacijo najpozneje do vključno 5. 8. 2019, do 24. ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.

2. Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najpozneje do 6. 8. 2019, do 12. ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si).