GOV.SI

Podaljšanje roka za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2019

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih, skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

1. Investitorji morajo svoj tržni interes izkazati z vnosom ustreznih podatkov v navedeno spletno aplikacijo najpozneje do vključno 5. 8. 2019, do 24. ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.

2. Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najpozneje do 6. 8. 2019, do 12. ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si).