Skoči do osrednje vsebine

Na Bledu poteka konferenca direktorjev Natovih centrov odličnosti, Slovenija se pridružuje Evropskemu centru odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj

Na Bledu od torka, 9. julija, poteka konferenca direktorjev Natovih centrov odličnosti. Gosti jo Natov center odličnosti za gorsko bojevanje, ki deluje v Poljčah. Konference se udeležujejo direktorji 25 akreditiranih centrov, najvišji predstavnik zavezništva na konferenci je namestnik poveljnika Zavezniškega poveljstva za transformacijo admiral Manfred Nielson.

Direktorje Natovih centrov odličnosti je danes, v sredo, 10. julija, nagovoril minister za obrambo Karl Erjavec. V svojem nagovoru je poudaril, je strokovno znanje, ki se oblikuje in nadgrajuje v teh centrih, še posebej pomembno za soočanje z različnimi izzivi v spreminjajočem se varnostnem okolju. Slednje pa vključuje tudi hiter tehnološki razvoj, ki terja našo pozornost in sprotno prilagajanje. “Naše zmogljivosti in doktrine je treba stalno preverjati in prilagajati, da so ustrezne za soočanje z zahtevami današnjega dne in izzivi prihodnosti”, je poudaril minister Erjavec. Ob tem je poudaril širši pomemben napredek Zavezništva v tej smeri ter viden doprinos Natovih centrov odličnosti.

Minister je dal v svojem govoru posebno pozornost tudi zavezanosti Republike Slovenije k razvoju zmogljivosti Zavezništva na področju gorskega bojevanja. Spomnil je, da ima naša država bogato gorniško zgodovino, poleg tega so bile naše gore v preteklosti prizorišče zahtevnih vojaških bojev. Ustanovitev Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah se je tako izkazala za logično in pravo odločitev. Ob tem se je minister Erjavec zahvalil direktorju Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje polkovniku Boštjanu Blazniku in ekipi centra za odlično delo.

Ob robu konference direktorjev Natovih centrov odličnosti, sta minister za obrambo Karl Erjavec in direktor Evropskega centra odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj dr. Matti Saarelainen podpisala notifikacijsko pismo o pridružitvi Republike Slovenije centru.

Evropski center odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj deluje od leta 2017 in ima sedež v Helsinkih na Finskem. Združuje države članice Nata in EU, z njim sodelujeta tudi EU in Nato kot organizaciji. Preko omrežij strokovnjakov krepi nacionalno in mednarodno sodelovanje ter znanje in izkušnje za soočanje s hibridnimi grožnjami.

Minister za obrambo Karl Erjavec je ob podpisu notifikacijskega pisma poudaril, da hibridne grožnje predstavljajo naraščajočo skrb za države ter zahtevajo okrepljen in celosten pristop. Poudaril je, da te grožnje žal postajajo vse bolj aktualne, saj se ne dogajajo samo v vojnem času, temveč tudi v miru, in lahko zelo močno vplivajo na naša življenja. Zato je po ministrovih besedah pri zoperstavljanju tem in drugim grožnjam zelo pomembno skupno sodelovanje, ob tem je izrazil podporo sinergiji med zvezo Nato in Evropsko unijo. Dejal je tudi, da je članstvo v Evropskem centru odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj dobra priložnost za izmenjavo izkušenj in znanj med ministrstvom in drugimi varnostnimi službami, zlasti pa za vzpostavitev strategije, kako se teh groženj obraniti.

Slovenija, ki bo postala 23. članica centra, bo zagotovila udeležbo svojega predstavnika v usmerjevalnem odboru, ki se sestaja vsaj enkrat letno.