Skoči do osrednje vsebine

Na tretjem multilateralnem sestanku ITU nadaljevali z iskanjem rešitev za odpravo medsebojnega radijskega motenja

Ministrstvo za javno upravo je po dogovoru z Mednarodno zvezo za telekomunikacije (ITU) v dneh 8. in 9. 7. gostilo multilateralni sestanek, namenjen usklajevanju uporabe radijskega spektra za FM radio. Sestanek je vodila Ilham Ghazi, vodja Divizije za radiodifuzijo v Radiokomunikacijskem biroju ITU, udeležili pa so se ga predstavniki Italije, Francije, Švice, Hrvaške, Malte in Slovenije.

Tretji multilateralni sestanek ITU | Avtor MJU

Na tretjem multilateralnem sestanku smo nadaljevali z iskanjem rešitev za odpravo medsebojnega radijskega motenja, ki je povzročen z neusklajeno uporabo radijskega spektra s strani Italijanske republike. Sosednja država za oddajanje radijskih programov namreč uporablja tudi radijske frekvence, ki so bile s sporazumom Ženeva 1984 dodeljene v uporabo sosednjim državam.

Sestanek je odprl minister pristojen za elektronske komunikacije Rudi Medved, ki je poudaril pomen mednarodno usklajene uporabe radijskega spektra za Slovenijo: "Razumemo jo kot ključno za zagotavljanje enakopravnega dostopa državljanov do informacij in uveljavljanja pravice vsakega posameznika do obveščenosti. S tega vidika je kvaliteten sprejem radiodifuznih vsebin z uporabo radijskega spektra eden izmed temeljev demokratičnosti medijskega prostora." Minister je izrazil zadovoljstvo, da je Italija izvedla ukrepe za rešitev motenj na TV delu spektra in se zahvalil ITU za posredovanje. Slovenija pričakuje, da bomo s skupnimi prizadevanji vseh akterjev prišli do rešitve tudi na FM delu radijskega spektra. Posebej je poudaril pomen usklajevanja uporabe radijskega spektra pri uvajanju digitalnega radia DAB+, in da ni razloga da se ponovijo problemi radijskega motenja iz FM področja. Uvodni nagovor je minister sklenil s pričakovanjem, da bomo iskali konkretne rešitve, ki bodo v interesu vseh akterjev. Ko bomo rešili ta dolgoletni problem, se bomo lažje osredotočili na skupne razvojne izzive v tem delu Evrope. Zagotovil je, da bo Republika Slovenija pri tem še naprej konstruktiven partner. 

Večji del dvodnevnega sestanka je bil vsebinsko usmerjen v reševanje posameznih primerov radijskega motenja iz prioritetnega seznama, ki je bil oblikovan na prvem sestanku leta 2017. Seznam se sproti dopolnjuje in prilagaja glede na izvedene ukrepe. Predstavniki Italije so ključne primere motenj po posameznih državah predlagali tehnične rešitve, ki bi jih morali izvesti z obeh prizadetih strani, da bi bile motnje odpravljene. Predstavniki sosednjih držav so se seznanili s predlogi, večinoma izrazili dvom v njihovo izvedljivost in učinkovitost ter predlagali svoje rešitve. Državni organi pristojni za upravljanje radijskega spektra bodo predlagane rešitve analizirali in posredovali uradne odzive.

Udeleženci sestanka so pozornost namenili tudi usklajevanju uporabe radijskega spektra za potrebe digitalnega radia DAB+. Italijanski predstavniki so poročali o napredku pri pripravi načrta uporabe spektra za DAB+. Leta 2017 so sprejeli zakon, ki dovoljuje uporabo le mednarodno usklajenih frekvenc, obstoječe motnje pa naj bi izhajale iz obdobja pred sprejetjem tega zakona. Skladno z njihovim načrtom uporabe spektra v pasu 700 MHz bodo vseh motnje digitalnega radia postopoma odpravili do leta 2022, kar so predstavniki drugih držav načeloma pozdravili, hkrati pa je predvsem Hrvaška izrazila nezadovoljstvo, ker zaradi večjega števila motenj v vmesnem času ob Jadranskem morju ne bodo mogli uvajati DAB+ radia.

Predstavniki Slovenije smo ostale udeležence seznanili s pravdnimi primeri med slovenskimi in italijanskimi radijskimi postajami, ter nakazali odločnejšo uporabo pravnih sredstev za zaščito naših interesov. Z enim pravdnim primerom se soočajo še v Švici, medtem ko jih ostale države nimajo. Dogovorili smo se, da Slovenija Italiji posreduje seznam radijskih postaj v tožbah, saj gre za primere iz prioritetnega seznama motenj, zato bodo poskušali pripraviti predloge tehničnih rešitev. Uradno naj do sedaj italijanska administracija ne bi bila seznanjena s pravdnimi primeri.

V zaključku so se države udeleženke dogovorile za bilateralne sestanke do naslednjega multilateralnega sestanka v maju ali juniju 2020, na katerih bodo iskale rešitve prioritetnih motenj. Italija bo sosednje države obveščala o spreminjanju zakonodaje, s katero bodo oblikovali regulativno okolje za upravljanje FM spektra, ki bo skladno z ITU pravili in sporazumi. Še v juliju letos bo v Rimu sestanek držav Jadranske regije: Italije, Hrvaške, Črne Gore in Slovenije, na katerem se bodo nadaljevali pogovori DAB+ razdelitvi posameznih kanalov.