Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije v prizadevanjih za zaščito slovenskih interesov usklajene uporabe radijskega spektra še naprej odločen, aktiven in konstruktiven partner

Minister za javno upravo Rudi Medved in v.d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo Marjan Turk sta na današnji novinarski konferenci spregovorila o problematiki neusklajene uporabe radijskega spektra na obmejnih območjih z Republiko Italijo.
Kot je pojasnil minister Rudi Medved, je problem predvsem v tem, da Italija radiodifuzni del spektra uporablja mednarodno neusklajeno, kar na obmejnih področjih z drugimi državami povzroča medsebojno motenje.

1 / 2
Novinarska konferenca-Frekvence na Slo-It meji | Avtor MJU

Dolgoletni problem radijskih motenj na obmejnih področjih z Italijo je bil po večletnih prizadevanjih Vlade RS na bilateralni in multilateralni ravni ter drugih italijanskih sosed na začetku leta 2017 rešen na televizijskem delu spektra. Italija je to dosegla z izvajanjem zakona za preprečevanje nezakonitih motenj in s skladom (51 mio EUR), s katerim so določenim italijanskim televizijskim postajam kompenzirali umik iz prizemne radiodifuzije.

Vlada RS daje posebno pozornost nadaljnjim prizadevanjem  za rešitev problema na FM delu radijskega spektra (radijski programi) predvsem v okviru multilateralnih in bilateralnih dogovarjanj, je dejal minister ter dodal, da Ministrstvo za javno upravo in Agencija za komunikacijska omrežja in storitve,  redno obveščata Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU) in Evropsko komisijo (EK) o motnjah uporabe radijskega spektra. V tej zvezi so bili italijanski vladi ter ITU in EK posredovani tudi novi pozivi za ureditev stanja, prav tako je bila posredovana tretja diplomatska nota Ministrstva za zunanje zadeve, na dvostranski ravni pa je potekalo več sestankov na relaciji: Italijanska republika – Republika Slovenija.

Kot je poudaril minister, »je čas, da zadevo vzame v roke politika na najvišji ravni in najde konkretno rešitev, seveda v medsebojnem dialogu in na prijateljski ravni. Vlada RS dela konkretne korake k ureditvi te problematike, saj razume ljudi, ki živijo na obmejnih območjih in se počutijo kot drugorazredni državljani«. Prav zato bo to temo minister za javno upravo odprl tudi ob prvem uradnem obisku v Rimu, ki je načrtovan za letošnjo jesen. 

Republika Slovenije nadaljuje s postopkom mediacije pri Evropski komisiji, je pa Vlada RS zaradi tožb italijanskih radijskih postaj proti slovenskim sprejela sklep, da se za zaščito slovenskih interesov uporabijo razpoložljiva pravna sredstva. Trenutno je tako v pripravi 6 proti-tožb, ki jih bo Slovenija v kratkem sprožila proti italijanskim radijskim postajam.

Z namenom reševanja te problematike je bila Slovenija že v preteklih letih udeleženka multilateralnih sestankov pod pokroviteljstvom ITU: leta 2011 v Ženevi o motnjah na TV delu spektra ter leta 2017 in 2018 v Rimu o reševanju motenj na FM delu radijskega spektra.

 

Po dogovoru z Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU) 8. in 9. julija v Ljubljani gostimo četrti multilateralni sestanek o usklajeni uporabi FM dela spektra. Sestanka se udeležujejo predstavniki ITU, Italije, Francije, Švice, Hrvaške, Malte in Slovenije.

Multilateralni delovni sestanek, ki je izrazito strokovne narave, je namenjen nadaljnjemu iskanju rešitve problematike neusklajene uporabe FM dela radijskega spektra in uresničevanju že dogovorjenih ukrepov.

Zbrane udeležence je nagovoril tudi minister za javno upravo Rudi Medved.

Iskalnik