Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija: Dodatna izdaja EUR denominirane referenčne obveznice z zapadlostjo 14. marca 2029

Republika Slovenija, z bonitetno oceno Baa1 (pozitivni obeti, Moody’s) / AA- (stabilni obeti, S&P) / A- (stabilni obeti, Fitch), je danes uspešno izvedla dodatno izdajo 10-letne referenčne obveznice RS81 v višini 350 milijonov evrov, s končno zapadlostjo obveznice 14. marca 2029.

Poslopje Ministrstva za finance | Avtor Ministrstvo za finance

Na osnovi ugodnih tržnih pogojev so bili v ponedeljek, 8. julija, ob 10. uri po srednjeevropskem času postavljeni okvirni pogoji izdaje v zgornjem območju 10 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS) z namenom, da se transakcija izvede znotraj tekočega dneva v minimalni velikosti 250 milijonov evrov. Kot glavne organizatorke dodatne izdaje so ponudbo obveznic vodile Goldman Sachs International Bank, Jefferies in JP Morgan.

Zanimanje investitorjev je bilo vse od objave okvirnih pogojev izdaje pozitivno naravnano, tako da je Republika Slovenija povečala ciljno velikost transakcije – od 250 do 500 milijonov evrov. Povpraševanje po obveznici je naraščalo in končna cenovna usmeritev je bila oblikovana ob 12.44 uri po srednjeevropskem času pri 9 bazičnih točkah nad MS. Ugodnejša cenovna usmeritev je bila odraz velikosti povpraševanja, ki je presegla 600 milijonov evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje). Ob 13.21 uri po srednjeevropskem času se je zbiranje naročil zaključilo pri pogojih 9 bazičnih točk nad MS in z odločitvijo o velikosti dodatne izdaje obveznice v višini 350 milijonov evrov.

Cena se je obveznici določila popoldne ob 15.24 uri po srednjeevropskem času. Dodatno izdana 10-letna obveznica z letno kuponsko obrestno mero v višini 1,1875 % je bila tako prodana s končno ceno 109,875 % (donosnost do dospelosti 0,157 %).

Razpršenost investitorjev je bila visoka tako po institucionalnem tipu kot tudi geografsko.

Geografska struktura investitorjev v %

- Francija 30 %

- Nemčija/Avstrija 25 %

- Združeno kraljestvo 16 %

- Ostala Evropa 12 %

- Slovenija 9 %

- Švica 8 %

Institucionalna struktura investitorjev v %

- Banke/Zakladnice 54 %

- Upravljavci skladov 21 %

- Skladi tveganega kapitala 11 %

- Ostali 8 %

- Centralne banke/Uradne institucije 6 %