Skoči do osrednje vsebine

Predsednik vlade si je z ministrom za notranje zadeve in generalno direktorico policije ogledal razmere na meji z Republiko Hrvaško

Danes, 8. julija 2019, si je predsednik vlade Marjan Šarec skupaj z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem in generalno direktorico policije mag. Tatjano Bobnar ogledal razmere na meji z Republiko Hrvaško na območjih občin Ilirska Bistrica, Kostel in Črnomelj.

Dopoldan so si ogledali razmere na mejnem območju občine Ilirska Bistrica, se srečali s slovenskimi in hrvaškimi policisti ter pripadniki Slovenske vojske. Pogovarjali so se tudi z županom Občine Ilirska Bistrica in predstavniki lokalne skupnosti na tem območju.

Predsednik vlade Marjan Šarec in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar si ogledujeta tehnično opremo, ki jo v rokah drži policist.

Ogled tehnične opreme

Predsednik vlade Marjan Šarec je povedal, da se vlada zaveda problema ilegalnih prehodov in v zvezi s tem težav, ki nastajajo za lokalno prebivalstvo. Zato je slovenski policiji za soočanje in ukrepanje na tem področju letos namenila znatna dodatna finančna sredstva in bo s tem nadaljevala tudi v prihodnje. »Gre tudi za tihotapske družbe, pravzaprav za organiziran kriminal in ugotovili smo, da je treba še okrepiti policijsko prisotnost in pa seveda izvesti določene druge ukrepe. Policija je že oziroma bo nakupila dodatno tehnično opremo in panelno ograjo, tako da varovanje meje poteka v skladu s pričakovanji.« Poudaril je še, da vlada z obmejnimi občinami ostaja naprej v stiku.


Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je poudaril, da sta sodelovanje in izmenjava informacij z lokalno skupnostjo ključnega pomena, saj pripomoreta k boljši učinkovitosti pri soočanju z migracijami. Na območju občine Ilirska Bistrica, ki je med najbolj obremenjenimi območji, policija povečuje število policistov, krepi sodelovanje s Slovensko vojsko in s tehničnimi ukrepi uspešno preprečuje nezakonite prehode meje, saj več kot polovico prijetih tujcev vrne v Republiko Hrvaško. Tudi z medsebojnim sodelovanjem policij na zahodnobalkanski poti, ukrepi na meji in v notranjosti države policija uspešno preprečuje tihotapljenje ljudi.


Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je poudarila, da policija vsakodnevno sodeluje z lokalno skupnostjo in tako zagotavlja varnost lokalnega prebivalstva. Poudarila je, da je policija pri opravljanju svojih nalog in varovanju meje učinkovita, da prilagaja ukrepe in prerazporeja kadre, pri čemer sodelujejo tudi pomožni policisti in pripadniki vojske, mejo pa nadzira tudi z uporabo tehničnih sredstev.


Po ogledu razmer na meji z Republiko Hrvaško v občini Ilirska Bistrica so nadaljevali z ogledom v občinah Kostel in Črnomelj. Pri tem sta se jim pridružila tudi župana obeh občin z delegacijama.

Po obisku visečega mostu Slavski Laz, kjer delujejo mešane patrulje policije in vojske, je predsednik vlade poudaril, da policija in vojska dobro varujeta meje. Ob tem je bil seznanjen tudi z vsakodnevnimi težavami in izzivi, s katerimi se zaradi nezakonitih migracij soočajo lokalni prebivalci.

Ob zaključku terenskega obiska so se v spremstvu župana Občine Črnomelj Andrejem Kavškom srečali še z mešano patruljo slovenske in hrvaške policije ter s pripadniki Slovenske vojske, ki sodelujejo pri varovanju meje na širšem območju Žuničev. Župan Črnomlja Andrej Kavšek je posebej izpostavil pripravljenost vlade, da finančno pokrije stroške smeti, ki so posledica nezakonitih migracij. Ob tem je predsednik vlade poudaril, da je sodelovanje z županom zelo korektno, ter da je iz prve roke dobil odgovor, da so razmere pod nadzorom. »Ogledali smo si, kako poteka varovanje meje in lahko ugotovimo, da je stanje zadovoljivo,« je zaključil predsednik vlade.