Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved nagovoril udeležence na multilateralnem srečanju v Ljubljani o uporabi FM spektra

Kvaliteten sprejem radiodifuznih vsebin z uporabo radijskega spektra je eden izmed temeljev demokratičnosti medijev.

Četrto multilateralno srečanje Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) | Avtor MJU

1 / 2

Minister za javno upravo Rudi Medved je nagovoril udeležence multilateralnega srečanja v Ljubljani o uporabi FM spektra, ki poteka pod okriljem Mednarodne zveze za telekomunikacije. V  svojem uvodnem nastopu je minister Rudi Medved izrazil zadovoljstvo, da danes po dogovoru z Mednarodno zvezo za telekomunikacije lahko gostimo v Ljubljani tako pomembno srečanje.

Minister se je v nagovoru zavzel za mednarodno usklajeno uporabo radijskega spektra za potrebe radiodifuznih vsebin: »Razumemo jo kot ključno za zagotavljanje enakopravnega dostopa državljanov do informacij in uveljavljanja pravice vsakega posameznika do obveščenosti. S tega vidika je kvaliteten sprejem radiodifuznih vsebin z uporabo radijskega spektra eden izmed temeljev demokratičnosti medijskega prostora,« je poudaril v svojem nagovoru.

Izrazil je zadovoljstvo nad prizadevanji na mednarodni in bilateralni ravni, ki so privedla do rešitve problema motenj na televizijskem delu radijskega spektra. Italijanskim kolegom pa se je zahvalil za izpeljavo ukrepov, ki so leta 2017 privedli do rešitve. Kolegom iz sosednjih držav se je zahvalil za skupna prizadevanja, Mednarodni zvezi za telekomunikacije pa za posredovanje.

Minister Medved je izrazil pričakovanje, da bomo s skupnimi prizadevanji podobno rešitev našli tudi na področju radiodifuzije radijskih programov, ki je za Slovenijo še vedno pereč problem. »Posebej izpostavljam naša pričakovanja, da postopni prehod na digitalni radio DAB+ izpeljemo ob spoštovanju ITU sporazumov in pravil. Ni razlogov, da se ponovi problematika neusklajene uporabe radijskega spektra iz FM radia,« je še poudaril in sporočil, »da bo  Vlada RS pri teh prizadevanjih še naprej konstruktiven partner.«

V Ljubljani poteka 8. in 9. julija 2019 pod okriljem Mednarodne zveze za telekomunikacije že četrto multilateralno srečanje. Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) je specializirana agencija Združenih narodov in ima status mednarodne organizacije. Ustanovljena je bila leta 1865 v Ženevi. Slovenija pa je pridružena polnopravna članica ITU od leta 1992. Njene naloge so: vzdrževanje in uveljavljanje mednarodnega sodelovanja med državami članicami ITU za izboljšanje in racionalno uporabo vseh vrst virov v telekomunikacijah, nudenje tehnične pomoči državam v razvoju, skrb za tehnični razvoj opreme in za njeno učinkovito uporabo ter za povečanje učinkovitosti telekomunikacijskih storitev in usklajevanje naporov držav članic pri doseganju teh ciljev.