Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb za vloge, ki so prispele na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Izdanih je 106 pozitivnih odločb, s katerimi je mladim kmetom odobrenih 1,97 milijonov evrov.

Na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 je do konca januarja 2019 prispelo 361 vlog, in sicer 247 za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji), 114 pa za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) .

Agencija je izdala odločbe za sklop B: odobrila je 106 vlog v skupni vrednosti 1,97 milijonov evrov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega razpisa je bilo zavrnjenih 8 vlog. Izplačilo prvega obroka v višini 70 % odobrenih sredstev bo izvedeno v 30 dneh od izdaje odločbe.

Odločbe za sklop A bodo predvidoma izdane do konca julija 2019.