Skoči do osrednje vsebine

Ukrepanje po železniški nesreči v Dolu pri Hrastovljah

Na Direkciji RS za vode skupaj s koncesionarjem VGP Drava Ptuj d.o.o., izvajalcem gospodarske javne službe varstva in čiščenja celinskih voda, že vse od železniške nesreče v Dolu pri Hrastovljah dne 25.6. pozorno spremljamo stanje in sodelujemo pri izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja ter za zmanjšanje možnosti onesnaženja površinskih voda in vodnih virov.

VGP Drava Ptuj je tako že izvedel naslednje preventivne ukrepe:
- na dveh lokacijah, takoj na izviru Rižane in pred ribogojnico, sta nastavljeni plavajoči vodni pregradi oz. baraži za preprečitev širjenja kerozina dolvodno po vodotoku,
- nastavljeni sta dve vpojni pregradi, t.i. absorbenti za vpijanje kerozina,
- na lokacijo stare vodarne na Rižanskem vodovodu je prepeljana potrebna oprema za odstranjevanje naftnih derivatov - skimerji, črpalke, ločilni bazeni in dodatne plavajoče pregrade.
Dnevno se izvaja nadzor na Rižani kot tudi na vodnjakih oz. t.i. šternah v Hrastovljah. Pregledane so zaplavne pregrade na Hrastoveljskem potoku.
V nedeljo, 7.7., bo zaradi napovedanega dežja na Rižani v stalni pripravljenosti ekipa operativnih delavcev, ki bo v primeru pojava onesnaženja takoj ukrepala. Vzpostavljen je tudi kontakt s Službo za varovanje morja na Upravi RS za pomorstvo, ki je prav tako v pripravljenosti in se bo po potrebi priključila ekipi VGP Drava Ptuj.